2.1 Tipologia de comptes

En ALMA hi ha dos tipus de comptes d'usuari: intern i extern.

2.2 Grups d'usuaris

El grup d'usuari a què estem assignats és una informació determinant per al tipus de serveis a què podem accedir, com ara el préstec d'exemplars. Exemples de grups d'usuaris són: PAS/Postgrau, PDI, Estudiant o Estudiant doble període.

2.3 Rols d'usuaris

Els rols d'usuari indiquen les autoritzacions bàsiques que té el personal que treballa en les diferents seccions de les biblioteques. 

En Alma, la capacitat d'un/a usuari/a de realitzar diferents tasques depén dels rols assignats a dit/a usuari/a. 

Per exemple: 


En la següent captura de pantalla veiem una llista de rols que han estat assignats a un usuari:


En certs casos, pot ser necessari que una persona concreta estiga autoritzada ocasionalment per a realitzar una funció extra que no figure en els seus rols. En aquest cas, és possible afegir un rol de manera temporal.  

Els rols s'agrupen per perfils de rols, que és una col·lecció de rols que fan més senzill afegir rols a un usuari d'una sola vegada. 

Per exemple, el perfil OPERADOR DE MOSTRADOR CIRCULACIÓN inclouria els seguentes rols:

(el nom del rol, la funció i l'abast apareixen en castellà per ser l'idioma de la interfície d'ALMA)

OPERADOR DE MOSTRADOR CIRCULACIÓN C2 – ROLS ASSIGNATS

Nom del ROL

Funcions

Alcance

Operador de inventario físico

Inventario

Universitat de València

Operador de órdenes de trabajo

Servicios al usuario

Universitat de València

Operador de solicitudes

Servicios al usuario

B. Ciències Socials

Operador del mostrador de circulación

Servicios al usuario

B. Ciències Socials

Usuario

Servicios al usuario

Universitat de València

Visor de licencia

Adquisiciones

Universitat de València

Visor de Reservas de Curso

Servicios al Usuario

Universitat de València


Alcance: l'abast d'un rol determina si els privilegis associats són vàlids per a totes les biblioteques o només per a determinades biblioteques.

En definitiva, l'abast d'un rol permet restringir privilegis del personal a determinada biblioteca o biblioteques. 

El rol de cada usuari afecta també a la visualització d'opcions en Alma en els menús i submenús (Adquisicions, Recursos, Serveis a l'usuari o Administració).

Els rols s'agrupen en diferents àrees:

Algunes funcions relacionades amb aquests rols estan configurades de manera general i no depenen del rol assignat, com certs bloquejos que poden ser obviats per qualsevol operador, independentment del rol que tinga assignat individualment.