Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

PENDENT DE REVISIÓ

The first version was created on viernes octubre 29, 2021
The content was last modified on viernes octubre 29, 2021
NomAuto còpia
Objectiu
ResponsableDirecció de la Biblioteca. 
Abast i aplicacióPersonal de la Biblioteca Històrica. 
Documentació associada

Normativa (https://ir.uv.es/ryAcW5P)

Dates d’elaboració i revisió Juny 2021.
Desenvolupament del procés

Grup de treball de procediments de la Biblioteca.

Auto còpia

Quan un usuari sol·licite fer ús d’aquest servei el personal de sala ha de: 

  • Comprovar al fitxer EXCEL d’enregistrament del control d’auto còpia (Z:\bhistori\disco\5 SERVEIS ALS USUARIS\Auto còpia) que no hi haja fet anteriorment una reproducció de les mateixes pàgines del document sol·licitat.
  • Informar l’usuari sobre les instruccions que cal complir per fer-ne ús d’acord amb la normativa establida: https://ir.uv.es/ryAcW5P 
  • El personal que atenga la petició anotarà al fitxer EXCEL d’enregistrament les dades de la sol·licitud, tant del sol·licitant com del document que es vol auto copiar (un registre per cada sol·licitud). 
  • Cal assegurar-se que l’usuari fa les reproduccions ajustant-se en tot moment a la normativa esmentada.