Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

PENDENT DE REVISIÓ

The first version was created on viernes octubre 29, 2021
The content was last modified on martes noviembre 9, 2021
NomPréstec interbibliotecari
ObjectiuFacilitar el préstec dels seus propis fons a altres biblioteques i institucions espanyoles o estrangeres que ho sol·liciten.
ResponsableDirecció de la Biblioteca. 
Abast i aplicacióPersonal de la Biblioteca Històrica (C1/A2 i C1-Adm.)
Documentació associada

Préstec interbibliotecari i recursos digitals propis (https://links.uv.es/7foLsN1)

Dates d’elaboració i revisió Juny 2021.
Desenvolupament del procés

Grup de treball de procediments de la Biblioteca.

Préstec interbibliotecari

Aquest servei facilita als usuaris registrats l’accés a documents d’altres biblioteques, espanyoles i estrangeres, que la Universitat de València no posseeix i proporciona el préstec extern d’exemplars del fons de la Biblioteca que n’estiguen disponibles.

Els usuaris que poden emprar aquest servei són tots els membres de la comunitat universitària (PDI, PAS i estudiants) així com els usuaris externs que ho sol·liciten. 

Caldrà seguir les següents passes: 

 1. Arriba una sol·licitud de lsecció de PI prestamo@uv.es a l’àliesbibhistorica@uv.es 
 2. Un tècnic A2 o C1 detorn del matí revisa la sol·licitud. Serà comprovat que:
 • Les dades bibliogràfiques siguen correctes. 
 • L’obra o article no estiga disponible en versió digital. 
 • De quin tipus de sol·licitud se’n tracta: préstec o còpia. 

Segons el tipus de fons es procedirà: 

 • Fins a 1958:
  • No poden prestar-se, però serà avaluat l’opció de digitalització. 
  • Si es digitalitza, es passarà la sol·licitud al personal C1-Administratiu per a la seua tramitació perquè introduïsca la sol·licitud a la base de dades de Disc. A la sol·licitud impresa, se li dona un número d’ordre i aquesta petició es passa al Servei de Reproducció. 
  • Una vegada s’ha digitalitzat l’obra, són introduïdes les dades en la base de dades i és arxivada la sol·licitud.
 • Posterior a 1958:
  • Es valorarà si l’obra pot ser prestada, tenint en compte l’estat físic i les peculiaritats de l’exemplar. 
  • Quan es decideix no enviar l’obra per correu postal seran valorades les mateixes opcions que en el cas anterior i la sol·licitud és gestionada pel personal C1-Adm. per a la seua tramitació.