Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

PENDENT DE REVISIÓ


lunes octubre 18, 2021,martes noviembre 30, 2021NomPréstec dels fons.
ObjectiuDonar pautes per a la gestió del servei de préstec.
ResponsableDirecció de la Biblioteca. 
Abast i aplicacióPersonal de la Biblioteca Històrica. 
Documentació associada

Normes de préstec a domicili per a totes les biblioteques de la Universitat de Valènciahttps://links.uv.es/pxpY6ha

Dates d’elaboració i revisióNovembre 2021.
Desenvolupament del procés

Grup de treball de procediments de la Biblioteca.

Préstec

La Biblioteca Històrica, pel caràcter patrimonial de la seua col·lecció, té restringit del préstec:

  • Els manuscrits i impresos amb valor patrimonial.
  • Els fons de difícil restitució.
  • La col∙lecció de referència.
  • Les publicacions periòdiques.

El préstec de la resta dels fons de la Bibilioteca Històrica s'acull a la normativa d'aquest servei comú per a totes les biblioteques de la Universitat. 

El préstec de llibres es duu a terme al taulell de recepció i informació i al taulell de la Sala Pérez Bayer.

El personal encarregat d'aquesta funció és el C1 i C2.