Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

PENDENT DE REVISIÓ

The first version was created on lunes octubre 18, 2021
The content was last modified on martes noviembre 30, 2021
NomConsultes d’informació general
Objectiu
Responsable
Abast i aplicacióPersonal de la Biblioteca Històrica. 
Documentació associadaNormativa de "La Bibliotec@ respon" i el XatUv: https://ir.uv.es/5xysBtv
Dates d’elaboració i revisió Juny 2021.
Desenvolupament del procés

Grup de treball de procediments de la Biblioteca.


Consultes d’informació general 

Són aquelles consultes alienes a la informació bibliogràfica o al funcionament de la biblioteca. Poden estar relacionades amb biblioteques o serveis del SBD, amb l’edifici de La Nau, amb la Universitat de València o d’altres continguts de caràcter general. 

El personal atendrà les consultes quan puguen ser resoltes o les derivarà a qui pertoque. Per exemple: 

 • Les consultes de préstec interbibliotecari seran adreçades a la secció de préstec interbibliotecari.  
 • Els horaris de les exposicions o les qüestions referides a qualsevol dependència o servei de l’edifici de La Nau, seran adreçades a la consergeria de La Nau. 

Consultes d’informació sobre el funcionament i els serveis de la biblioteca

Són aquelles consultes relacionades amb la biblioteca i els serveis que hi ofereix. 

La biblioteca atendrà tant les consultes dels usuaris presencials com a distància: 

Consultes d’usuaris presencials

Per a poder resoldre els dubtes sobre la Biblioteca, serveis, etc., serà consultada la pàgina web de la Biblioteca o del SBD. 

El personal atendrà les consultes o les derivarà a qui les puga resoldre, en el següent ordre:

 1. Personal del taulell de recepció (Planta baixa). 
 2. Si no pot ser-ne resolta, en serà derivada al personal dels despatxos (Planta quarta). 

Consultes d’usuaris no presencials 

Les consultes dels usuaris a distància poden arribar-ne per telèfon, per «La Biblioteca respon», pel xatUv o per les xarxes socials. 

 1. Consultes telefòniques:  quan la consulta telefònica arribe al taulell de la Biblioteca, es procedirà de la mateixa manera que al punt anterior. 
 2. Consultes de «La Biblioteca respon»: en són rebudes a través del correu bibhistorica@uv.es i pot respondre-les el personal que té accés a aquest àlies de correu. 
  1. Les consultes de tipus general (funcionament de la biblioteca, horaris, serveis, etc.) les respondrà el personal C1.
  2. La resta de consultes les respondrà el personal tècnic que li corresponga. 
  3.  Si l’usuari ens fa una consulta sobre els fons i no ha utilitzat el formulari, no es demanarà que envie el formulari de la Biblioteca Respon, es procedirà com si l’haguera enviat (caldrà donar-li cita, anotar-ho a Teams, etc.)
 3. XatUv: els agents de la BH operaran dimecres (9:00-10:30 h. i 16:00-18:00 h.) i divendres (9:00-10:30 h.) 
 4. Consultes de les xarxes socials: n’arriben a través de Facebook en forma de comentari o de missatge privat. Les respondrà el personal que forma part del grup de treball de xarxes socials.


 • No labels