Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

PENDENT DE REVISIÓ

The first version was created on viernes octubre 8, 2021
The content was last modified on jueves noviembre 11, 2021

Enviament d’exemplars a restauració

Quan un exemplar hi haja de ser restaurat se seguiran les següents passes:

  • La restauradora avisarà el personal A2 de la Biblioteca per a comunicar-los la signatura de l’exemplar objecte de la restauració.
  • El personal de la Biblioteca posarà a la localització d’aquest exemplar un testimoni amb la signatura, la data i el text: «Restauració».
  • A Alma, caldrà crear una Ordre de Treball d’acord amb les instruccions del procediment: «Ordres de treball: Canvi signatures, Reparació portàtils, Enquadernació exemplars, Exposició i Adquisicions».
  • Quan executem aquesta Ordre és important afegir al camp «Notas» el text: «Restauració (any)».
  • Al registre d’exemplar cal posar al camp «Nota interna 1» el mateix text que anotem a l’Ordre de treball: «Restauració (any)».
  • Quan l’exemplar retorne de restauració caldrà seguir les mateixes instruccions de l’esmentada Ordre de treball.
  • L’exemplar restaurat serà col·locat al seu lloc i serà retirat el testimoni.

La gestió d’aquesta tasca la durà a terme el personal A2. 

El control de la restauració també serà anotat al fitxer d’Excel «Llibre de registre de restauracions» que hi ha a disponible Disc: Z: \bhistori\disco\4 CONSERVACIÓ, RESTAURACIÓ, SEGURETAT\Restauració.


  • No labels