Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

PENDENT DE REVISIÓ

The first version was created on viernes octubre 8, 2021
The content was last modified on viernes octubre 29, 2021
NomInformació bibliogràfica
ObjectiuInformar els membres de la comunitat universitària i la societat en general sobre els recursos d'informació ¿...?
ResponsableDirecció de la Biblioteca
Abast i aplicacióPersonal (C1, A2 i A1) de la Biblioteca
Documentació associada
Dates d’elaboració i revisió Juny 2021
Desenvolupament del procésGrup de treball de procediments de la Biblioteca


Definició

Són les consultes relacionades amb els recursos bibliogràfics i la localització de documents dins i fora de la biblioteca. 

Depenent del tipus, podran ser-ne resoltes al taulell de recepció i d’informació o ser-ne derivades al personal tècnic que corresponga. 

La biblioteca atendrà tant les consultes dels usuaris presencials com a distància. 


 • Consultes d’usuaris presencials

Quan arribe un usuari i plantege una consulta: 

 1. Caldrà comprovar a Trobes si el document està a la biblioteca o a altres biblioteques del SBD. 
 2. Si no està a la biblioteca, però es troba a d’altres biblioteques, caldrà enviar-lo a la biblioteca on hi estiga o indicar-li que caldrà que en faça una reserva en “El meu compte”. 
 3. No tot el fons de la biblioteca està catalogat, per tant, si no se’n localitza a Trobes, caldrà indicar a l’usuari que ha de consultar els fitxers manuals (topogràfic, etc.) 
 4. Si el document està a la biblioteca, en funció del tipus de fons, caldrà seguir el procediment d’accés i consulta. 
 5. Si la consulta no ser-ne resolta, li serà comunicat a l’usuari que caldrà que òmpliga el formulari "La Bibliotec@ respon." (https://ir.uv.es/ulc26OK)


 • Consultes d’usuaris no presencials

Les consultes dels usuaris a distància poden arribar per telèfon, o a través de “La Biblioteca respon” o per les xarxes socials. 

  • Consultes telefòniques: Quan la consulta telefònica es reba al taulell de recepció i informació, es procedirà de la mateixa manera que al punt anterior. 
  • Consultes de “La Biblioteca respon”:  Són rebudes a través del correu bibhistorica@uv.es i pot respondre-les el personal que té accés a aquest alies de correu. Les respondrà preferentment el personal tècnic que li corresponga. 

Quan la consulta tinga com a resultat la consulta dels fons de la biblioteca, caldrà comunicar a l’usuari que ha d’enviar el formulari de cita prèvia (https://ir.uv.es/Dwv646b)

.


 • No labels