Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

PENDENT DE REVISIÓ

The first version was created on viernes octubre 8, 2021,The content was last modified on martes noviembre 9, 2021

Abast i aplicacióPersonal de la Biblioteca i sol·licitants. 
Dates d’elaboració i revisióJuliol 2021.
Desenvolupament del procés

Grup de treball de procediments de la Biblioteca

Documentació associada

Normativa:  https://links.uv.es/

NomEnregistraments, entrevistes, fotografies, etc., a la Biblioteca.
ObjectiuSistematitzar l’accés dels d’aquestes activitats a la Biblioteca.
ResponsableDirecció de la Biblioteca. 
 • Qualsevol ciutadà pot sol·licitar fer un enregistrament, entrevista, etc. a la Biblioteca Històrica. 
 • Pel caràcter patrimonial de la Biblioteca Històrica, se seguiran en tot moment les indicacions facilitades pel seu personal, així com la normativa relativa a l’ús de la Biblioteca (enllaç a normativa).

Recepció de la sol·licitud

 • La sol·licitud pot arribar-hi per diferents vies i serà atesa per la Coordinadora de Difusió/Direcció de la Biblioteca i hi haurà de ser reposta en un termini màxim de dos dies laborals.
 • En la sol·licitud hi haurà de constar la justificació de l’activitat, les persones implicades, el temps de realització, el dia i l’hora.
 • La Biblioteca comprovarà la disponibilitat de l’espai, els dies i les hores sol·licitades i es posarà en contacte amb els sol·licitants.
 • La Biblioteca demanarà als sol·licitants les dades del personal implicat així com les especificacions tècniques (materials, vehicles …). Totes aquestes dades i la data de realització seran comunicades al personal de consergeria.
 • El responsable de l’acceptació de la sol·licitud avisarà el personal de la Biblioteca amb un correu a historica@uv.es de l’activitat prevista i omplirà l’esdeveniment al calendari de Google. 

Accions a realitzar el dia de l’activitat

 • Els participants seran rebuts al Taulell de recepció, on depositaran els objectes personals d’acord amb la normativa d’accés.
 • El personal de la Biblioteca supervisarà el desenvolupament de l’activitat basant-se en les normatives adients.

Finalitzada l’activitat

 • El personal de la Biblioteca hi haurà de recopilar l’opinió i avaluació dels participants.
 • Les dades de l’activitat seran introduïdes a l’espai de Disc, d’acord amb el document “Protocolo de recogida de datos de actividades de la BH”, disponible a Z:\bhistori\disco\6 DIFUSIÓ\Visites, gravacions.
 • No labels