Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Introducció

 • A partir de març el nou MDE és el predeterminat per a tots els usuaris. Però encara podeu canviar a la versió clàssica

 • Informeu a Tecnis de qualsevol problema que detecteu en la configuració del nou MDE i ho comunicarem a ExLibris

 • S'ha allargat la disponibilitat de la versió clàssica de l'editor de metadades. Per tant, la nova data a partir de la qual només estarà disponible la nova versió del MDE serà el mes d'octubre de 2021

 • Si quan accediu es queda en blanc i no permet editar, heu de netejar la cache del navegador com s'indica a l'enllaç: https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Knowledge_Articles/How_to_clear_the_browser_cache

Accés al nou MDE des d'Alma

 • En la interfície d'Alma sempre veureu l’opció d’anar o deixar el nou MDE en qualsevol moment mitjançant una icona a la part inferior esquerra de la pantalla.

 • També podeu utilitzar l’opció del menú "Recursos" per anar al MDE.

image2021-2-26_15-11-47.png


 • Si alguna vegada heu de tornar a l'antic MDE, podeu fer-ho des del nou MDE mitjançant l'opció de la part superior dreta:

 • Després d'obrir el MDE a una sessió d'Alma, aquest restarà obert en segon pla mentre no el feu servir. Estarà sempre actiu. Per tornar a la pantalla en què us trobaveu abans d’anar al MDE, utilitzeu la icona de la part inferior esquerra:

Canvis en la navegació

 • Per diferenciar entre registres, plantilles i regles, teniu les pestanyes de la part superior esquerra. Assegureu-vos sempre que esteu editant un registre bibliogràfic: • Per canviar entre registres bibliogràfics i registres de holdings oberts, utilitzeu les subpestanyes de la part superior: • Exploreu els nous menús que hi ha al tauler principal. Han canviat de nom i les funcions es troben en una ubicació més intuïtiva:


Creació de nous registres bibliogràfics des de les plantilles

 • Les plantilles apareixen en el menú "Nuevo" del MDE. Però abans heu de seleccionar les que aneu a utilitzar des del botó "Nuevo" > "Configuración de la visulización de plantillas". Les heu d'activar i guardar per a que apareguen al llistat:

  Les plantilles per a registres bibliogràfics MARC21 de la UV són 5:

  • ADQ_Pre catalogació

  • Base de dades (RDA)

  • Llibre-e (precatalogació adq.)

  • Llibre_Paper_RDA (Por defecto)

  • Revista paper

 • Haureu de triar una de les plantilles preseleccionades per crear un nou registre bibliogràfic a partir d'una d'elles:


Nota

Una vegada estem editant el registre ÉS IMPORTANT fixar-se en que el que ESTEM EDITANT ÉS EL REGISTRE BIBLIOGRÀFIC i NO ESTEM MODIFICANT LA PLANTILLA:

image2021-3-23_10-9-54.png

Guardar i alliberar registres

 • Per guardar i alliberar els registres una vegada hem acabat de treballar amb ells, utilitzeu l'opció del menú "Guardar" > "Guardar y liberar registro":

Enviar registres al MDE

 • Des dels resultats d'una cerca en Alma, podeu enviar registres al MDE per utilitzar-los més endavant.
 • Heu de seleccionar els registres i utilitzar la funció "Pasar seleccionado a MDE". Una vegada fet açò, us quedareu on sou a Alma, i els registres estaran disponibles al vostre MDE la propera vegada que entreu.
 • Podeu seleccionar alguns dels registres obtinguts en la cerca i enviar-los al MDE. Una nota a la part superior de la llista indicarà quants registres heu seleccionat: • També podeu utilitzar l'opció "Seleccionar todo" per enviar el llistat complet de registres de la pàgina de resultats de cerca. Una nota a la part superior de la llista us indicarà quants registres se seleccionen: • Els registres també es poden enviar d’un en un: • Quan aneu al MDE veureu els registres que heu enviat i tindran un indicador per informar que han estat enviats al MDE. L'indicador es mantindrà fins que es guarde el registre.


Llista de registres

 • La columna esquerra conté la llista de registres oberts i noves funcions.
 • Quan passeu el cursor per damunt d'una línia de la llista, veureu el títol complet, així com la data de creació, la data de modificació i l'última persona que l'ha modificat:


 • Des d'ací ara podeu veure i ordenar la vostra llista de registres. Aquesta característica us permet limitar-vos als registres Institució / CZ i ordenar alfabèticament (per títol) o per "Data d'entrada" (Data de modificació):

 • L'opció "Liberar todos los registros" es troba ara a la part superior dreta de la llista de registres. El botó alliberarà tots els registres de la llista.

Mode pantalla completa

 • La llista de registres de la columna esquerra del MDE es pot reduir fent clic a la icona << situada a la part inferior de la columna. Un cop reduïda, la pantalla principal s'amplia. Amb la mateixa icona la llista es pot tornar a expandir.

Mode Editor dividit

 • La icona per activar l'Editor dividit es troba ara a la part superior del panell esquerre: • No labels