Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
 1. Introducció
 2. Identificació d'usuari
 3. Pàgina serveis de l'usuari
 4. Taulells de Circulació

Introducció

Els Serveis a l'usuari és el procés pel qual els usuaris agafen en préstec i retornen recursos físics, accés electrònic o recursos digitals de la institució. Inclou les sol·licituds.

Conté els següents fluxos de treball:

 • Operacions del taulell de circulació: Accions de préstec i devolució i gestió de sol·licituds. 
 • Reserva: Gestiona la manera en la que Alma reserva recursos per a un usuari. 
 • Flux de treball de sol·licituds de recurs
 • Compartir recursos – Gestionar les sol·licituds de préstec a altres institucions. 
 • Flux de treball de cursos i llistes de lectura – Gestió de les bibliografies recomanades. 
 • Eines avançades – Gestió de conjunts per a canvis massius, càrrega de transaccions de préstec i préstec offline.  • No labels