Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Normativa de préstec

Normes de préstec a domicili

Normes de préstec a domicili per a totes les Biblioteques de la Universitat de València (Text modificat aprovat pel Consell de Govern de 13 desembre de 2021. (ACGUV 306/2021)


Quadre resum de préstec 

Qui pot fer ús del servei de préstec

2. Polítiques d'exemplar

ALMA organitza el servei de préstec a partir de les anomenades unitats de serveis a l'usuari o Fulfillments units. Aquestes unitats defineixen les regles i condicions d'ús i préstec (avisos, renovacions, terminis, reserves…) que afecten els serveis vinculats al material físic que es troba situat en una o diverses localitzacions dins de la institució. 

La localització en ALMA no es refereix a les biblioteques concretes, sinó a l'espai o espais dins d'elles que agrupen materials físics amb les mateixes condicions de préstec i ús.

La política de préstec no està determinada per l'exemplar i el tipus d'usuari com ocorria en Millenium, sinó per aquest últim i la localització on se situe aqueix exemplar concret.

Cada exemplar en ALMA contindrà un camp Política d'exemplar que es principalment informatiu, només determinant en algunes excepcions (exemple, Consulta). En realitat la política d'exemplar la defineix la localització, en l'existència. 

Les polítiques de préstec d'exemplars determinades per les unitats de servei a l'usuari actualment en ALMA són:

  • General: engloba exemplars amb préstec de 20 dies (exemple: els que es troben en ubicació depòsit 2 Bib. de CC. Salut)
  • 15 dies: engloba exemplars amb préstec de 15 dies per a tot tipus d'usuaris (exemple: els manuals que es troben en ubicació Planta 1 de la Biblioteca CC. Socials)
  • 7 dies: exemplars amb préstec de 7 dies per a tot tipus d'usuaris (exemple: els que es troben en ubicació sala de lectura i manuals de la Bib. de CC. Salut)
  • Consulta: engloba exemplars que es troben en ubicacions on tot el material està exclòs de préstec (exemple: Sala Duc de Calàbria de la BibHistòrica).
  • Dipósit: engloba tots el exemplar de la Biblioteca Dipósit
  • Tau_POS: engloba exemplars com ara objectes, ordinadors portàtils, etc.

Les unitats de servei tant General com de 15 i 7 dies contemplen les excepcions de Consulta per a material dins de les seues ubicacions que està exclòs de préstec. En General també es contempla l'excepció Investigació per a exemplars prestats a un PDI a compte de projectes d'investigació.

Els portàtils, sales d'estudi i objectes es troben en una unitat de servei anomenada Tau-Pos que engloba aquests materials que es presten en Taulell. En el camp Política d’exemplar apareixerà l'esment a aquests 3 tipus de material: PC-portàtil amb un préstec d'una setmana; objecte i sala d’estudi amb préstec d'1 dia. En els 3 casos sense renovació. Aquesta unitat també admet l'excepció de Consulta.


En ALMA es poden consultar les condicions de préstec per a un usuari i un exemplar determinat, accedint a Servicios al usuario > herramientas avanzadas > Herramienta de configuración de servicios al usuario:


 


The first version was created on viernes junio 12, 2020
The content was last modified on jueves marzo 10, 2022


  • No labels