Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

La renovació d'un préstec es pot fer des d'Alma pel personal de circulació i des de Trobes per l'usuari.

IMPORTANT:

Alma farà les renovacions dels préstecs de manera automàtica, excepte si s'activa una reserva per un altre usuari. (Excepció: els usuaris BUVAL no tenen renovació automàtica)

L'usuari no rebrà els avisos de cada renovació, només el de venciment al finalitzar totes les renovacions automàtiques


Per a renovar un préstec manualment hem d'anar a Servicios al usuario > Gestionar servicios al usuario i seguir els següents passos:

  1. Buscar el nom de l'usuari i accedir a la seua fitxa d'usuari.
  2. Anar a la pestanya de Préstecs
  3. A la dreta de cada exemplar prestat, obrim el menú dels tres punts i seleccionem l'opció Renovar
  4. Alma registrarà la renovació i l'exemplar canviarà en el llistat a estat Renovat
  5. També es poden renovar diversos exemplars alhora, seleccionant les opcions Renovar lo seleccionadoRenovar todo, que apareixen damunt del llistat de préstecs.
  6. Si l'usuari volguera rebre un tiquet de préstec clicaríem en el botó Enviar recibo de préstamo situat en la part superior de la pantalla.

  7. Per a tancar efectivament la transacció i l'usuari, clicarem sobre el botó Hecho  • No labels