Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

6.1. Visualització de registres en Trobes / Primo

Una vegada catalogat o modificat un registre i guardat, es pot veure com queda en  Trobes / Primo. Per a això cal posicionar-se en la pàgina de resultats de cerca de l'Editor de Metadades i punxar en el botó de punts suspensius de la dreta, opció Mostrar en descubrimiento.

Aquesta opció permet visualitzar el registre tal i com es veurà en Trobes /Primo.


6.2. Ocultar registres del descobriment

Si per alguna raó un registre ha d'estar en el catàleg però no visible en Trobes / Primo per a les persones , existeix l'opció d'ocultar un registre i totes les seues existències i exemplars.

Podeu veure com ocultar registes en l'apartat 2.8. Ocultar registres del descobriment d'aquest manual de catalogació.


  • No labels