Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

GRI farà les activacions. Per activar una col·lecció electrònica o portafoli electrònic cal enviar un correu electrònic a GRI: revistas@uv.es.  

Per poder activar comandes, hem de tindre el rol següent:

  • Operador/a d'inventari electrònic


 

Recursos electrònics en Alma:

  • Col·lecció electrònica: paquet de publicacions electròniques.
  • Títols: títols de revistes o monografies.
  • Portafolis: és un accés concret (una col·lecció concreta i una cobertura concreta). Poden pertànyer a una col·lecció electrònica o ser individuals (=autònoms).
  • Servei: opcions que ofereix una col·lecció electrònica per als seus portafolis (per exemple: accés al text complet)

Les col·leccions electròniques i portafolis que es necessiten, es poden enllaçar i activar des de la zona de la comunitat.
  • No labels