Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

7.1. Millora del registre

Tot i que ja s’ha vist en altres apartats de la unitat, ací teniu un vídeo sobre les opcions de millora del registre.


Nota: l’errada sobre els camps 336/7/8 que al vídeo apareixen com a 366/7/8 ja està corregint-se

7.2. Generar signatura currens automàticament

Alma ofereix la possibilitat de generar signatures de tipus currens automàticament. Aquesta funcionalitat no està configurada plenament en Alma, però és convenient conèixer-la aprofitant la formació. En el següent vídeo s’explica el funcionament d’aquesta utilitat.

7.3. Navegar per prestatgeria

Una de les funcionalitats que canvia de forma rellevant és la visualització de signatures existents en una seqüència. En aquest vídeo podeu veure com funciona aquesta eina i les seues limitacions. Ens serà especialment útil per a detectar buits en les seqüencies currens i, en moltes ocasions per a conèixer l’últim número de la sèrie.

* Nota: en la cerca per índex de signatures en Primo s'ha d'anar amb compte ja que, si hi ha més d'una existència (holding) amb el mateix títol, apareixeran agrupades baix la primera signatura ignorant l'ordre lògic de signatures, és a dir, que apareix la primera signatura i la resta d'existències amb el mateix títol a continuació. Per veure un exemple cliqueu ací.

7.4. Reenllaçar registres d'existències i exemplar

Reenllaçar registres és una opció que ens permet reassignar un registre d’existència a un altre bibliogràfic. Aquesta funcionalitat és la que farem servir per a fusionar els volums en un únic bibliogràfic. En el vídeo teniu la explicació per a les localitzacions que tenen signatures currens.

 * Nota: a la part final d'aquest vídeo s'explica com codificar registres bibliogràfics que es van a donar de baixa. Hi ha un nou PROCEDIMENT per a donar de baixa registres. L'opció que surt al vídeo d'enviar els registres a la col·lecció "Registres a borrar" NO S'HA DE FER.

7.5. Canvis massius sobre exemplars 

En aquest vídeo teniu una explicació de la funcionalitat d’Alma de modificació d’exemplar. No tindreu accés generalitzat a questa funcionalitat. S’ha insistit molt des de la empresa en la necessitat de tindre un control exhaustiu sobre les persones que tenen aquests permisos. L’objectiu d’aquest contingut és conèixer les opcions disponibles per a que pugueu demanar-ne alguna d’elles quan siga necessari. Podeu accerdir al llistat complet de canvis disponibles sobre els registres d'exemplars. Aquest job d'Alma es va actualitzar ampliant les opcions al juny de 2020


  • No labels