Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

ALMA no està instal·lat en l'ordinador, sinó que es troba “en el núvol”. Per a accedir a ALMA entrarem en la següent adreça:

Si ja estem identificats en cap de les aplicacions de l'UV (disc o correu electrònic, per exemple), accedirem directament a ALMA. Si no, s'obrirà la pàgina d'identificació de la Intranet UV on hem d'introduïr l'usuari i contrasenya personal de la Universitat de València.

Atenció: Si tanquem ALMA des de l'opció d'eixir, es tancarà la nostra sessió en l'UV.