Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

4.1. Interfície de treball, personalització interfície d'usuari

Una vegada dins d'ALMA, veuràs la pàgina d'inici (fes clic per a fer gran la imatge):

La barra de navegació del Menú Principal, en la part superior de la pàgina, conté els menús i submenús principals. Aquest menú és visible des de qualsevol pàgina en Alma.

Depenent del rol de l'usuari que tingues assignat, veuràs més o menys elements de menú i opcions als submenús:

 • Adquisiciones (comandes, gestió de proveïdors, gestió de factures, fons de despeses, etc.)
 • Recursos (catalogació, inventari, etc.)
 • Servicios al usuario (circulació, sol·licituds, bibliografia recomanada, etc.)
 • Admin (administració d'alguns paràmetres, fer llistes de revisió, en Alma anomenades conjunts, etc.)
 • Analytics (informes)

En el costat dret de la pàgina trobaràs les Icones del Menú Principal: ubicació, usuari, tasques, configuració, ajuda i entitats recents.

Just baix del menú principal està la caixa de cerca permanent, visible des de qualsevol pàgina. Inclou tres elements: 

 1. L'entitat per a la cerca. Estan agrupades per entitats afins. Exemples:
  • "Todos los títulos", en realitat significa "tots els registres". Estàs buscant tots els camps indexats en tots els registres, per la qual cosa pots introduir un ISBN o altres metadades en aqueixa casella de cerca bàsica. També podem buscar títulos o ejemplares físicos, electrónicos y digitales"Ejemplares físicos", significa que va a fer la cerca sobre exemplars que tenen codi de barres, signatura, etc. "Portafolios electrónicos":  recurs electrònic (inventari) que manté la cobertura específica (local o global), serveis i informació de l'enllaç
   rellevant per a un títol electrònic particular, que també pot ser part d'una col·lecció electrònica. Pot incloure informació administrativa/d'accés.
  • "Líneas de orden" (comandes) apareix agrupada junt a factures, proveïdors, fons i llicències
  • "Solicitudes"
  • "Usuaris"
  • "Listas de lectura",
  • etc.
 2. El criteri de cerca principal és el segon desplegable de la caixa, i mostrarà un contingut diferent depenent de l'entitat seleccionada en el primer desplegable. Per exemple, si volem fer una cerca sobre "todos los títulos", mostrarà els criteris paraules clau, ISBN, etc. Una cerca sobre usuaris, mostrarà els camps cognom, ID d'usuari.

La meitat inferior de la pàgina d'inici d'ALMA conté els anomenats widgets, caixes que utilitzem per a configurar el nostre "escriptori" d'Alma amb xicotetes aplicacions com ara mostrar les tasques pendents, el calendari de la institució o una caixa de cerca a l'eina de descobriment.

Podem tornar a la pàgina d'inici des de qualsevol pantalla en ALMA en clicar en el logo de la cantonada superior esquerra.

4.2. Barra de menús de navegació 

El Menú de Navegació Principal és permanent, està visible en cada pàgina d'ALMA, fent més fàcil navegar de funció a funció. 

La visibilitat i l'accés a les funcions del Menú Principal i les diferents tasques en els submenús depén dels rols de l'usuari que s'han assignat a cada usuari individualment i de la biblioteca o ubicació des de la qual s'està accedint. 

En clicar en un dels Menús Principals, en aquest cas Servicios al usuario, veurem els diferents grups de tasques associats amb aqueixa funció. Per a una visualització i navegació més fàcil, aquest submenú també es divideix en columnes i grups.

Per a trobar una opció específica en els menús, fem clic en la icona de cerca permanent search_persistent_menu_icon.pngen el menú superior, utilitzem la combinació de tecles Alt-Ctrl-F o selecciomen "Haga clic aquí" en la part inferior de qualsevol menú. 

4.3. Enllaços ràpids

Diverses eines llistades en els submenús tenen una estrela blava al seu costat. Aquest és un indicador que s'han afegit als Enlaces rápidos. El menú d'enllaços ràpids representats per la icona d'estrela també permaneixen en ALMA amb els altres elements del Menú Principal. Afegir una eina a la llista de Enlaces Rápidos ens permet arribar més ràpida i eficientment fins a la majoria de les funcions que utilitzem amb més freqüència, ja que Alma els conserva cada vegada que iniciem la sessió, fins i tot si és des d'un altre ordinador. 

Es pot afegir qualsevol funció a la llista de Enlaces Rápidos des de qualsevol dels submenús llistats, clicant en l'estrela grisa que apareix quan passem per damunt amb el ratolí. Canviarà a color blau intens i des d'eixe moment ja estarà afegida a Enlaces Rápidos. Per a desactivar-la, fem clic novament sobre l'estrela per a tornar-la grisa.


Per a veure els nostres enllaços ràpids, farem clic sobre la icona d'estrela en el menú superior. Depenent del nombre d'enllaços ràpids que tinguem en la llista, pot ser que no els vegem tots en la barra del Menú Principal. Clicar en els punts suspensius per a veure la resta d'enllaços ràpids. 


Clicar en la icona de la barra de navegació del menú principal per a ocultar els teus enllaços ràpids i tornar a mostrar el menú principal complet.

4.4. Icones del menú principal: ubicació, perfil personal, tasques, configuració, ajuda i entitats recents

En el costat dret de la pàgina trobaràs les icones del Menú Principal.


Icona d'ubicació:

Alma presenta les característiques i opcions que són rellevants per al teu rol de l'usuari i el departament o taulell des del qual hages accedit. Es pot canviar d'ubicació utilitzant aquest menú: selecciona la nova ubicació en el menú desplegable (un usuari pot tenir més d'una ubicació, per exemple el taulell de circulació i adquisicions).


Per defecte, el Selector de Taulell de la Biblioteca ocultarà la ubicació, però la podem veure en la finestra emergent en passar per damunt de la icona. Si fem clic en la icona, veurem un menú desplegable amb totes les ubicacions de taulell associades al compte d'usuari. Si seleccionem la casella “Mostrar sempre la ubicació actual” es mostrarà la nostra ubicació en el Menú Principal.

Icona d'usuari

La icona en forma humana representa a l'Usuari. Baix del nostre nom podem accedir als detalls de l'usuari, a la nostra "fitxa" d'usuari amb dades de contacte, perfils, rols, notes, etc. Des d'aquesta icona podem:

 • personalitzar la pàgina d'ALMA triant l'idioma (la nostra configuració d'ALMA està disponible en anglés i castellà). 
 • Seleccionar el tamany de la font de la interfície i el disseny de pàgina (centrat o expandit sense marges). 
 • Personalitzar o veure les dresseres de teclat (combinacions de tecles per accedir a determinades funcions).
 • Tancar sessió.

Recorda que si tanques sessió des d'Alma, es tanca la sessió d'altres aplicacions de la UV.

Tasques

Aquesta icona mostra les tasques que requereixen la nostra atenció. Cada línea indica el tipus de tasca i el número de cada tipus. per a obrir la pàgina que permet gestionar el tipus de tasca, fem clic sobre la línea. 

Les tasques les podem veure també en diferents pàgines d'ALMA, en un widget en la pàgina d'inici o en aquesta icona del menú permanent. 

La icona de l'engranatge
Obri una pàgina per a seleccionar la configuració específica que necessite l'usuari utilitzant Lista de filtros en la part superior de la pàgina. És una pàgina que necessita permissos especials de configuració.

Depenent del rol d'usuari, veuràs el menú de configuració o veuràs únicament un cercador de filtres (en el cas d'Operador de circulació). Clica en l'enllaç “Volver a Alma” per a tornar a la Pàgina d'inici d'Alma.

Icona d'ajuda

Permet navegar per l'ajuda en línia o accedir a l'ajuda per a la pantalla en la qual es trobe. Molt útil per a qualsevol aclariment segons la pàgina en què et trobes. També es pot veure un breu vídeo sobre la nova funcionalitat, i ocultar o mostrar la icona GuideMe ‘Ensenye'm com’ ací visible en la part inferior de la pantalla. També hi ha una indicació de la versió actual d'Alma en la part inferior.

Entitats recents

L'opció Entidades Recientes, recull les operacions realitzades sobre les entitats dels últims 7 dies. Inclou entitats agregades, actualitzades i eliminades. Des del llistat podem seleccionar una entitat per a reanudar el treball i visualitzar-la en modo lectura.  Les entitats recents de la llista inclouen registres bibliogràfics, existències, exemplars físics, portafolis electrònics, serveis i coleccions, conjunts de repositoris i autoritats en els que hem treballat en els últims 7 dies. Estan ordenats per data, de la més recent a la més antiga. 


4.5. Widgets

A més de la Barra de Navegació del Menú Principal i les icones, la pàgina d'inici d'ALMA conté widgetsxicotets enllaços visuals que pots afegir, moure o eliminar.
Exemples de Widgets: tasques, informes d'estadístiques, notificacions, accés a un calendari o novetats.

Els widgets mostrats en la pàgina d'inici es poden configurar i, com a usuari d'ALMA pots determinar quins widgets vols veure en la teua pàgina d'inici. Cada ‘caixa’ que veus ací és un widget.

Pots moure un widget en la pàgina en clicar amb el ratolí i arrossegant-lo al lloc en el qual vulgues que es mostre. 
Es poden eliminar els widgets clicant en la fletxa cap avall que es troba a la cantonada superior dreta del widget, i després en clicar a ‘Eliminar’.


 Per a gestionar, mostrar o desactivar un widget ja existent en la pàgina d'inici, clicar en la icona “Més” a la cantonada superior dreta.

Per a activar un widget que volem mostrar en la pàgina d'inici, cliquem en la casella del widget en la columna Activo

(Els widgets que apareixen en aquesta llista els configuren els administradors del sistema general).
 • No labels

2 Comments

 1. Hola. Solo quería deciros que la numeración de los apartados de la sección 4 es incorrecta. Sección 4:
  2.1   2.2   2.3  etc. 

  1. user-c3ea6

   Gracias, Celia.