Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

L'objectiu d'aquesta guia és normalitzar l'estructura dels continguts i el disseny del manual ALMA de la Universitat de València, per a facilitar tant la creació com les actualitzacions posteriors.

L'abast d'aquest document inclou totes les pàgines i continguts creats i actualitzats del manual.

Es dirigeix a tot el personal que participa actualment en l'elaboració i en la revisió i actualització de qualsevol de les seues parts.