Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Política de préstec de les Biblioteques de la Universitat de València

 1. Normativa de préstec
 2. Polítiques d'exemplar

2. Gestió de la circulació en ALMA: Serveis a l'usuari

 1. Introducció
 2. Identificació de'usuari 
 3. Pàgina serveis de l'usuari 
 4. Taulells de circulació

3. Gestió d'usuaris

 1. Sobre els registres d'usuari
  • Introducció: Comptes, tipus i bases de dades d'usuaris
  • Cerca d'usuaris
 2. Registre d'usuari
  • Elements d'un registre d'usuari
  • La informació personal com usuari de la biblioteca
  • La informació sobre les activitats de l'usuari: Pàgina servicios del usuario
 3. Incidències amb usuaris
  • Carnet UV perdut/furtat
  • Estudiants amb Doble Període
  • Modificar camps de dades d'un usuari
 4. Donar d'alta un usuari
  • Usuaris On the fly 
  • Usuaris interns
 5. Sancions
  • Veure les sancions d'un usuari
  • Bloquejar i desbloquejar usuaris per sanció
  • Sanció per carnet caducat

4. Prèstecs

 1. Prestar un document
 2. Préstec amb proxy
 3. Préstec intercampus (Veure Reserves i trànsits > Reserves intercampus)
 4. Préstec al despatx (Veure Reserves i trànsits > Préstec al despatx)
 5. Possibles incidències en el préstec
  • Carnet d'usuari caducat
  • Exemplar prestat a altre usuari
  • L'usuari ha superat el nombre màxim d'exemplars corresponent al seu grup
  • Usuari bloquejat per sanció del sistema (ex. per préstec vençut) o per sanció manual
  • Forçar un préstec
 6. Historial de préstecs d'un exemplar

5. Devolucions:

1. Retornar un exemplar

 • Devolució amb usuari des de Servicios al usuario > Gestionar servicios al usuario
 • Devolució sense usuari des de Servicios al usuario > Devolver ejemplares

2. Casos en la devolució

 • Devolució d'un exemplar amb reserva pendent
 • Exemplar d'un altre centre retornat en el nostre taulell
 • Exemplar amb reserva per a recollir en un altre centre

3. Possibles incidències en la devolució

 • Afirma retornat
 • Document perdut per un usuari

6. Renovacions

7. Reserves i trànsits

 1. Reservar un document des de Trobes
 2. Reserva en ALMA
  • Reservar un document des de Servicios al usuario: Gestionar servicios al usuario.
  • Reservar des de l'exemplar.
 3. Servir una reserva.
 4. Modificar una reserva: cancel·lar, actualitzar data de vigència.
 5. Préstec al despatx
  • Crear una adreça tipus Oficina
  • Procediment per a fer una reserva per a entregar al despatx.
 6. Reserves intercampus
 7. Biblioteca Dipòsit

8. Sol·licituds de recurs

 1. Recollir de la prestatgeria i escanejar exemplars
 2. Gestió de la prestatgeria de reserves
 3. Gestionar sol·licituds i processos d'exemplar
 4. Veure tasques pendents

9. Accions sobre els exemplars

 1. Comptar ús en sala
 2. Canviar codi de barres i afegir una nota en l'exemplar
 3. Ordres de treball: canvi signatures, reparació portàtils, enquadernació exemplars
 4. Marcar com a extraviat
 5. Canvi d´ubicació temporal d´un exemplar
 6. Exporgar un exemplar
 • No labels