Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Des d'aquesta pantalla on estem editant el registre, si cliquem sobre els prismàtics, podem visualitzar si desitgem el registre d'autoritat complet en la pantalla partida i també els registres bibliogràfics que té vinculats.

Warning
Les autoritats corresponents al fitxer d'encapçalaments de matèria no s'han incorporat a Alma, per la qual cosa aquestes opcions no es podran utilitzar fins que no es carregue algun fitxer d'Autoritats.