Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Extern: Les dades dels usuaris han estat carregades des d'una base de dades externa. Les dades dels usuaris de la Universitat s'han carregat es carreguen des de la base de dades del Servei d'Informàtica, que és una base de dades externa a ALMA. Els registres no poden modificar-se, excepte determinats camps. Per exemple, no podem modificar el correu electrònic però sí afegir-ne un altre. Nosaltres, com a PAS, som un tipus d'usuari extern.
 • Intern: Les dades dels usuaris les introduïm des de l'aplicació ALMA, quan creem un usuari nou. Els camps es poden modificar.

2.2 Grups d'usuaris

El grups grup d'usuaris al que usuari a què estem assignats és una informació determinant per al tipus de serveis als que a què podem accedir, com ara el préstec d'exemplars. Exemples de grups d'usuaris són: PAS/Postgrau, PDI, Estudiant o Estudiant doble període.

...

En Alma, la capacitat d'un/a usuari/a de realitzar diferents tasques depén dels rols assignats a dit/a usuari/a

Per exemple: 

 • Només els usuaris amb el rol  Administrador del Mostrador de Circulación o el rol Operador de Mostrador tenen privilegis per a prestar exemplars físics a l'usuari;
 • Només els usuaris amb el rol Operador de Solicitudes tenen privilegis per a gestionar sol·licituds d'usuaris, com les sol·licituds d'exemplars físics (reserves);
 • Només els usuaris amb el rol Administrador de FacturaciónOperador de Facturación tenen els privilegis per a processar factures, etc.
 • Només els usuaris amb el rol Usuario poseeixen privilegis para sol·licitar préstecs de l'inventari físic.

...

Per exemple, el perfil OPERADOR DE MOSTRADOR CIRCULACIÓN incluouria inclouria els seguentes rols:

(el nom del rol, la funció i l'abast apareixen en castellà per ser l'idioma de la interfície d'ALMA)

...

 • Un usuari amb el rol Operador del mostrador de circulación amb un alcance de la Biblioteca de Ciencias podrà prestar exemplars a usuaris en el taulell de circulació específic de la Biblioteca de Ciències, però no en qualsevol biblioteca.
 • Un usuari amb el rol Operador de Solicitudes que té un alcance de la Biblioteca de Sociales, podrà gestionar les sol·licituds realitzades a la Biblioteca Socials, però no les de qualsevol altra biblioteca.

...

 • Àrea de gestió d'usuaris.
  • Administrador de usuarios
  • Gerente de usuarios
 • Àrea de d'adquisicions.
  • Administrador de adquisiciones
  • Administrador del periodo fiscal
  • Administrador de fondos
  • etc
 • Àrea de Serveis a l'usuari.
  • Director del Mostrador de Circulación
  • Operador del Mostrador de Circulación
  • Gestor de Reservas de Curso
 • Àrea d'Inventari.
  • Operador de Inventario CDI
  • Operador de inventario de la colección
  • Gestor de depósitos
 • Área de Catàleg.
  • Administrador de Catalogación
  • Gestor de Catalogación
  • Catalogador
 • Altres:
  • Administrador General del Sistema
  • Administrador de Cartas

...