Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Redactar en segona persona o utilitza l'estil impersonal.
  • Construir oracions senzilles, clares i concises.
  • Utilitzar paràgraf curts, com a màxim de 5 o 6 líneeslínies
  • Trencar la uniformitat del text dividint el tex -lo en secciones seccions o utilitzant enumeracions, enllaços o negretes.
  • Els hipervincles es faran incrustats en el text i s’evitarà utilitzar frases del tipus “fes clic ací”.
  • Utilitzar l’eina per escurçar els enllaços disponible en portal.uv.es per quan en cas que siguen molt llargs, d’aquesta manera es facilita el seu . Així, hi facilitem l'accés.