Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

PENDENT DE REVISIÓ

The first version was created on viernes octubre 8, 2021
The content was last modified on martes abril 5, 2022
NomClasses a la biblioteca.
ObjectiuSuport a l’aprenentatge i a la docència.
ResponsableDirecció de la Biblioteca.
Abast i aplicacióPersonal de la Biblioteca Històrica i els docents.
Documentació associadaNormativa de classes a la biblioteca (https://links.uv.es/3etTLtL).
Dates d’elaboració i revisió Juny 2021.
Desenvolupament del procésGrup de treball de procediments de la Biblioteca.

Classes a la Biblioteca Històrica

Aquest servei consisteix en la realització de sessions formatives per part del docents i dels bibliotecaris amb els fons de la Biblioteca Històrica.

Recepció de la sol·licitud

 • Ens arriba una sol·licitud per diferents vies. Aquesta sol·licitud ha de ser reposta en un termini màxim de 3 dies laborals i serà atesa per la Coordinadora de Difusió/Direcció de la Biblioteca.
 • En la sol·licitud haurà de constar el nombre d’alumnes i el fons a utilitzar. Si el màxim de alumnes és de més de 15 cal proposar desdoblaments en més d’un grup.
 • La Biblioteca comprovarà la disponibilitat de l’espai, els dies i hores sol·licitades.
 • Es comprovarà l’estat físic dels exemplars i si n’han sigut utilitzats en un període inferior als 6 mesos, o exposats en un període recent.
 • Es respondrà al docent per a confirmar-li la reserva i enviar-li un enllaç a la normativa adient

Accions a realitzar confirmada la sol·licitud

 • S’anotarà en Disc les dades de la classe i en el calendari de Google
 • S’enviarà un correu electrònic comunican-lo al personal de la biblioteca

Accions a realitzar el dia de la classe

 • Prèviament abans de l’inci de la classe, el personal ha de col·locar els fons sol·licitats en la sala Pérez Bayer, si és possible, en l’ordre en què han estat sol·licitats.
 • Cal preparar el material que el professor puga necessitar (kit de l’investigador).
 • El professor i els estudiants seran rebuts al taulell de recepció, on depositaran els objectes personals seguint la normativa d’accés.

Accions durant la classe

 • El bibliotecari farà una introducció sobre la història de la biblioteca, els fons i els serveis.
 • Serà lliurat el document de la normativa de manipulació de documents (https://links.uv.es/CWgjq1c).
 • En tot moment seran ateses les peticions o necessitats del professor.
 • El bibliotecari supervisará el compliment de la normativa.
 • Quan alhora hi haja algun usuari consultant els fons, caldrà que hi romanguen, com a mínim, dos bibliotecaris.
 • El bibliotecari demarà permís al docent i als alumnes la possibilitat de fer alguna fotografia de la sessió per a documentar-la o fern-ne ús en xarxes socials, etc.


Finalitzada la classe 

 • El bibliotecari haurà de recopilar l’opinió i avaluació del professor i els estudiants
 • Se completarà en Disc les dades de la classe seguint el “Protocolo de recogida de datos de actividades de la BH”
 • Z:\bhistori\disco\6 DIFUSIÓ\Visites, gravacions
 • Si el docent i els alumnes han autoritzat l’ús de les fotografies es farà una publicació en les xarxes socials, etc.
 • El fons utilitzats seran comptats en ús en Alma (enllac) i tornats al seu lloc


 • No labels