Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

PENDENT DE REVISIÓ

The first version was created on viernes octubre 8, 2021
The content was last modified on miércoles noviembre 24, 2021
NomSubministrament electrònic d'articles de revistes impreses
ObjectiuSubministre per correu electrònic d'articles de revistes de la Biblioteca Històrica que no disposen de versió electrònica
ResponsableDirecció de la Biblioteca
Abast i aplicacióPersonal de la Biblioteca Històrica (C1 i C2).
Documentació associadaSubministrament d'articles de revistes impreses (http://ir.uv.es/D8rXGMU)
Dates d’elaboració i revisió Juny 2021.
Desenvolupament del procésGrup de treball de procediments de la Biblioteca.


Subministrament electrònic d'articles de revistes impreses

El servei de subministrament d’articles en PDF s’ofereix al PDI, PAS i estudiants de postgrau de la Universitat de València. 

Les sol·licituds són rebudes a través de bibhistorica@uv.es 

El personal que gestiona aquest servei és el personal C1/A2 (en absència del C1) i el personal C2. 

Les passes que cal seguir són:

 1. Cerca, escanatge i enviament de les sol·licituds

Aquestes accions es faran diàriament en torn de matí/vesprada segons l’entrada de la sol·licitud.

 • Una vegada rebuda la sol·licitud per correu, serà atesa pel personal C1. 
 • El personal C1 haurà de comprovar la viabilitat de la sol·licitud d’acord amb la normativa i la disponibilitat de l’article. Caldrà comprovar i assegurar-se que: 
  • El sol·licitant pertany a un dels grups d’usuaris que poden fer-ne ús.
  • Les dades bibliogràfiques són correctes.
  • No són enviats nombres sencers d’una revista. 
 • El personal C2 localitza els articles sol·licitats als depòsits. 
 • El personal C2 farà l’escanatge de larticle sol·licitat i el deixarà a la carpeta corresponent (Z:\bhistori\disco\ESCANER) tenint en compte, les recomanacions de l’Espai de treball del SBD > Recursos generals de treball > Digitalització. “Buenas prácticas para el escaneado de documentos en las bibliotecas http://links.uv.es/YnYH8UO.
 • El personal C1 arreplegarà el fitxer escanat de la carpeta Z:\bhistori\disco\ESCANER. Aquest fitxer serà eliminat d’aqueixa carpeta una vegada haja estat enviada la sol·licitud.
 • El personal C1 farà l’enviament del fitxer al sol·licitant: Un text d’exemple per al correu podria ser de l’estil d’aquest: 
  • Si la resposta fora positiva: 

“Bon dia

Benvolgut/da “...”, gràcies per usar els serveis de la Biblioteca Històrica. En relació amb la vostra sol·licitud vos enviem tot seguit, en annex, el document que ens heu sol·licitat. 

Si vos cal qualsevol altra informació o aclariment no dubteu de contactar amb la Biblioteca Històrica. 

Ben cordialment” 

  • Si la resposta fora negativa:
   • “Bon dia 

    Benvolgut/da “...”, gràcies per usar els serveis de la Biblioteca Històrica. 

    En relació amb la vostra sol·licitud vos comuniquem, que, malauradament, aquesta no vos pot ser enviada perquè ... [explicació del motiu de la denegació de la sol·licitud]. 

    Si vos cal qualsevol altra informació o aclariment no dubteu de contactar amb la Biblioteca Històrica. 

    Ben cordialment” 

     
  • El personal C1 omplirà la base de dades de control de subministrament d’articles (punt 2 d’aquest procediment). 
  • El personal C1 introduirà al full de càlcul de les estadístiques de recompte diari el nombre de sol·licituds servides (Disc-> Z:\bhistori\disco\1 PLANIFICACIO QUALITAT COMUNICACIO INTERNA\Estadístiques Indicadors)


2. Control i gestió de la base de dades de les sol·licituds 

Caldrà accedir-hi a través d’aquest enllaç:  http://sbdint.uv.es/gestsumart/listado2017.php?id_idioma=2

Caldrà identificar-se 3 vegades, primerament amb les dades personals (usuari i contrasenya), tant dins del Word com a través de LDAP: 


i, tot seguit, amb les claus (usuari i contrasenya) que té assignades la biblioteca (consultar el document en Disc).    


3. Gestió de la petició en la base de dades

Una vegada identificats a la base de dades polsem en “editar” a la sol·licitud que calga gestionar: Després que haja estat escanada i enviada la sol·licitud caldrà: 

 • anotar la data d'enviament "Data resposta", 
 • seleccionar l'opció “d’Estat": “ENVIAT”, 
 • clicar al botó de “GUARDAR”, al final de la pàgina, 
 • indicar si s’escau afegir-hi alguna observacióQuan la sol·licitud no siga acceptada, cal anul·lar-la o enviar-la a una altra biblioteca o a préstec interbibliotecari, si així ho ha indicat l’usuari. 

L'objectiu és gestionar com més aviat millor i agilitar la tramitació de les sol·licituds, d’acord amb les instruccions especificades en cada cas (REEXPEDIT, A P.I., REBUTJAT, etc.). 

En el cas de les sol·licituds rebudes, que no es corresponen amb el nostre fons i que haurien d'haver estat enviades per l'usuari a una altra biblioteca o què no poden ser servides per alguna raó (tancament de la Biblioteca, etc.), caldrà: 

 • seleccionar la biblioteca adequada, on es trobe la revista, i indicar el motiu de la reexpedició al camp de les notes, 
 • anotar la data en "Data resposta", 
 • marcar "Estat": “REEXPEDIT”, 
 • no oblidar reexpedir-ne el correu electrònic, perquè la base de dades no ho fa automàticament, 
 • clicar al botó de “GUARDAR”, al final de la pàgina.Quan la sol·licitud rebuda estiga en versió electrònica, caldrà: 

 • anotar la data en "Data resposta", 
 • marcar "Estat": “A. V. ELECTRÒNICA”,
 • assenyalar al camp “Notes” que hi ha versió electrònica i que s’ha avisat l’usuari,
 • marcar a “Revista electrónica”: “SI”,
 • clicar en el botó de “GUARDAR”, al final de la pàgina. Si la biblioteca no apareix al desplegable de “biblioteques a reexpedir”, caldrà indicar: 

 • a “Biblioteca”: deixar “Biblioteca Històrica”, 
 • a "Estat": triar “REBUTJAT”, 
 • al camp “Notes”: dir a quina ubicació pertany el fons sol·licitat (Arxiu Històric, etc.)Per a les sol·licituds que no podem servir quan el fons no es troba en cap altra biblioteca de la Universitat, i el sol·licitant ha marcat la casella "SÍ" en el camp "Préstec interbibliotecari", caldrà assenyalar:

 • a "Estat": “A P.I.”,
 • reenviar a la secció de Préstec Interbibliotecari el correu electrònic de sol·licitud que arribà a través de bibhistorica@uv.es,
 • clicar al botó de “GUARDAR”, al final de la pàginaA les sol·licituds que són anul·lades i rebutjades perquè són massa grans, o el sol·licitant no és PAS, PDI o estudiant de postgrau, etc., caldrà indicar: 

 • a "Estat": “REBUTJAT”,
 • el motiu del rebuig al camp "NOTES", i si cal destacar-ne alguna observació,
 • clicar al botó de “GUARDAR”, al final de la pàgina.