Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

PENDENT

The first version was created on viernes octubre 8, 2021
The content was last modified on jueves mayo 12, 2022NomManteniment i seguretat de la Biblioteca.
ObjectiuSistematitzar la seguretat i manteniment de la Biblioteca.
ResponsableDirecció de la Biblioteca. 
Abast i aplicacióPersonal de la Biblioteca Històrica, personal de seguretat, de consergeria, de l’empresa de control d’accessos i de manteniment de l’edifici de la Nau. 
Documentació associada


Dates d’elaboració i revisióMaig 2022.
Desenvolupament del procés

Grup de treball de procediments de la Biblioteca

 1. Utilització de faristols

 2. Instruccions ordinador de control de les càmeres de vigilància

 3. Ús dels armariets

 4. Control d'incidències d'informàtica, avaries, canvi de llums, etc.

Utilització de faristols

L'ús de faristols per a la consulta de llibres patrimonials té com a objectiu impedir-ne la deterioració durant l'obertura que es produeix a causa de les tensions en l'enquadernació, principalment, sobre l'articulació de les tapes, el llom, la costura i l'interior dels quadernets. També la manipulació inadequada provoca altres danys ocasionats per erosions, esgarrapades o esquinçaments pel frec amb altres objectes com taules, altres llibres, etc.

En el disseny dels faristols s'ha tingut en compte tant el confort dels usuaris, com la seguretat dels llibres.

En primer lloc, caldrà seleccionar la grandària del faristol adequat al format de cada llibre. Cada grandària de faristol té assignada una grandària de coixí una mica major. El llibre no ha de sobreeixir mai del coixí.

Després caldrà triar l'angle adequat a l'estat de conservació de cada llibre:

 • Angle de 120°, més obert, per a llibres que no tinguen cap deterioració en l'enquadernació.
 • Angle de 100°, més tancat, per a tots els llibres amb llom cenyit (pell o pergamí adherit directament al llom), amb clivelles en el llom, articulació, còfies, becaines, fulles soltes, etc.
 • Adaptació amb coixins per a aconseguir angles més tancats en llibres amb esquinçaments en l'articulació o el llom, costura trencada, etc.
 • En el cas dels llibres amb un gruix de llom superior a 10 cm, cal adaptar-ne l'angle i el llom mitjançant coixins i tascons.

Caldrà situar el faristol dins de la superfície de la taula, a una distància superior a 20 cm de la vora i situar el llom del llibre al centre del coixí i obrir-lo pel centre. Tot seguit caldrà passar-ne els fulls acuradament cap a la zona que es desitge consultar.

Mai s'ha de forçar l'obertura del llibre, o esclafar el centre dels quadernets perquè no se'n passen els fulls. Per a evitar-ho, caldrà fer servir uns pesos sobre el llibre sense que en toquen la zona gràfica.

Instruccions ordinador de control de les càmeres de vigilància

1. Cal encendre l'ordinador i la pantalla als matins

2. Cal fer doble clic en la icona del programa XProtect Smart Client 2017 R1.3. Sense modificar cap dels paràmetres establits en la finestra de connexió, cal prémer el botó Connectar.

La finestra de connexió està configurada per a recordar la contrasenya i no hem de modificar-la. En tot cas, les dades són:

 • Nom d'usuari: biblioteca
 • Contrasenya: biblioteca

4. Una vegada connectat apareixerà la pantalla subdividida en 6 finestres, amb les cambres que han sigut predeterminades:

- nausecsyscam24 PORTA DEPÒSITS P2
- nausecsyscam40 ACC DEPÒSITS 2. 1 - 2. 2
- nausecsyscam41 DEPÒSIT 2.2
- nausecsyscam39 DEPÒSIT 2.1 (Vista Quàdruple)
- nausecsyscam46 DEPÒSIT 3
- nausecsyscam47 S. PÉREZ BAYER (LECTURA)

5. És possible seleccionar una de les 6 finestres perquè aparega a pantalla completa. Això s'aconsegueix fent doble clic sobre la finestra triada. Per a tornar a l'estat inicial cal fer-ne de nou doble clic.

6. També hi ha la possibilitat d'adreçar les cambres i o acostar l'objectiu a un punt concret. Per a fer això cal passar el cursor per la finestra la visió de la qual es vol modificar. En la part inferior esquerra apareixerà un cercle amb les fletxes de direcció. S'ha de prémer sobre les fletxes per a variar la trajectòria de les càmeres i utilitzar els botons + i – per a fer zoom o allunyar la imatge. El botó central del cercle s'empra per a retornar la càmera a la posició de començament.

7. En el cas de la sala Pérez Bayer han estat programats una sèrie de punts de visualització predefinits, per la qual cosa es pot accedir a determinades zones de la sala sense necessitat de guiar manualment les càmeres. Per a fer això hem de passar el cursor per la finestra perquè aparega en la part inferior la barra d'eines. Seleccionem el botó la icona del qual són quatre fletxes.

Hi apareixerà un desplegable en el qual és possible triar entre les següents opcions:

 1. Porta/Taulell
 2. Taula 1
 3. Taula 2
 4. Taules 1-2

Sempre que el personal abandone i tanque la sala, ha de restar seleccionada l'opció Porta/Taulell, perquè el personal de Seguretat puga vigilar-ne l'accés.

8. En la part superior dreta de cada finestra hi poden aparéixer 2 icones:

- un cercle verd, que indica que  el vídeo està en directe

- una icona roja (silueta d'una persona), que sols  hi apareix quan és detectat algún moviment. Es tracta d'un missatge informatiu.

9. En finalitzar l'horari de la Sala Pérez Bayer, caldrà apagar-ne l'ordinador i deixar-ne seleccionada l'opció Porta/Taulell.

Ús dels armariets

En comptar la biblioteca amb un fons d’especial valor, caldrà avisar les persones que vulguen fer-ne ús que hi ha unes normes especials per a la seua consulta. Quan algú vulga accedir a la Sala Pérez Bayer, haurà de depositar dins dels armariets, que hi ha a la dreta de l'entrada de la Biblioteca des del claustre, les pertinences l’entrada de les quals no és permesa. Aquests armariets també s’usaran per a depositar els objectes no admesos que porten les persones que facen una visita a la Sala Pérez Bayer o Duc de Calàbria. En cas que algun d’aquests objectes (maletes, etc.) no hi càpiga serà deixat a  la vora de la taula de treball que hi ha en recepció.

A cada persona se li proporcionarà una clau (localitzades dins d'una capsa a l’armari 13) per al seu ús personal.

A la Sala Pérez Bayer sols s'hi podran entrar:

 • Documentació personal.
 • Mòbil, què hi haurà de romandre sempre en silenci.
 • L’ordinador portàtil, tauleta, etc. (sense funda).
 • Claus pròpies i la de l’armariet que estiga fent-ne servir.
 • Materials o llibres propis que estiga utilitzant en la seua recerca.

Tots aquests objectes, a excepció de l’ordinador, caldrà col·locar-los dins d’una bossa transparent (que hi ha a l’armari 7), la qual haurà de restar tancada mentre dure la consulta.

Així mateix, caldrà oferir als usuaris la possibilitat d’usar polars (localitzats també a l’armari 7) per a protegir-se del fred mentre hi romanguen. Una vegada retornats, en el cas d’haver-ne estat emprats, seran col·locats a l’armari 9. Quan hi haja més de 5 caldrà avisar al personal de neteja del matí perquè hi passe per dur-los a netejar.

Per raons de seguretat, els armariets seran buidats al final de la vesprada, abans del tancament al públic de la Biblioteca. En cas que manque alguna clau o hi apareguera qualsevol pertinença, serà treta únicament en presència del personal de seguretat de l’edifici a qui li serà lliurada. Caldrà omplir-ne, així mateix, els fulls de seguiment de l’obertura dels armariets que hi ha a recepció. En cas que es produïsca qualsevol incidència respecte a aquest procediment, s’omplirà, un full de càlcul que es troba a l’espai de disc, indicant-ne la data, el nom de la persona que tenia l'armariet i el motiu de la incidència.

Control d'incidències d'informàtica, avaries, canvi de llums, etc.

Quan hi haja algun desperfecte o siga detectat que algun llum o aparell no funciona correctament, de qualsevol espai de la Biblioteca,  caldrà avisar al personal de manteniment de l'edifici de la Nau perquè li done solució. Caldrà fer un avís mitjançant el correu, enviant-lo a partesnau@uv.es indicant quin és el problema i la urgència en resoldre-ho. Aquest missatge també serà reenviat a bibhistorica@uv.es perquè tots els membres de la Biblioteca estiguen a l'aguait.

Si es tracta del recanvi del tòner de les impressores, caldrà comprovar primer si en disposem d'un, si no fora el cas, caldrà avisar el personal d'administració perquè en sol·licite un.

En cas que l'afer detectat estiga relacionat amb l'accés a les cambres o altres depòsits de la Biblioteca caldrà avisar al personal de seguretat i si s'escau al personal de manteniment.

Per a les qüestions relatives al funcionament de l'equipament o de la xarxa informàtica caldrà contactar amb el servei d'atenció i suport TIC de la Universitat mitjançant l'adreça:

https://solicitudes.uv.es/sol/mason/SelfService/UV/index.html. Prèviament, es provarà de contactar per telèfon amb el personal de suport informàtic de l'edifici per si pot resoldre-ho ell. • No labels