Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Espai de treball    

Informació de l'Espai de Treball

Contacte: intranetsbd@uv.es

Manual Alma

Documents de treball

Espais de biblioteques i arxius


Guia d'estil del Manual ALMA

General ALMA

Adquisicions ALMA

Catalogació ALMA

Seriades ALMA

Circulació ALMA

Bibliografia recomanada ALMA

Processos estratègics (PE)

Processos de resultats (PR)

Processos de suport (PS)


Hem actualitzat recentment aquestos documents:
 
  • No labels