Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Retornar un exemplar

La devolució d'exemplars es pot fer de 2 maneres:

 • Devolució amb usuari des de Servicios al usuario > Gestionar servicios al usuario
 • Devolució sense usuari des de Servicios al usuario > Devolver ejemplares

Devolució amb usuari des de Servicios al usuario > Gestionar servicios al usuario

 1. Tal com hem fet en el cas dels préstecs, busquem l'usuari.
 2. En la part inferior de la seua fitxa, seleccionem la pestanya “Devoluciones”. En la caixa de cerca introduirem el codi de barres de l'exemplar o en defecte d'això farem una cerca per algun camp de l'exemplar a través de la icona del llistat 
 3. En clicar a Acceptar, la devolució quedarà registrada en la part inferior.
 4. Es podrà visualitzar l'històric de devolucions de l'usuari seleccionant: Todas las devoluciones
 5. Si l'usuari volguera rebre un tiquet, clicaríem en el botó Enviar recibo de devolució situat en la part superior de la pantalla.

 6. Per a eixir de l'usuari i tornar a la pàgina inicial de Identificación de usuario clicarem sobre el botó Hecho.Devolució sense usuari des de Servicios al usuario > Devolver ejemplares

 1. En el quadre de cerca introduïm el codi de barres de l'exemplar i cliquem a Aceptar.
 2. Des de l'opció de Ignorar fecha y hora de devolución, podem modificar la data de devolució dels exemplars a retornar.
 3. El sistema retorna un llistat de confirmació.

Des del menú de tres punts a l'esquerra de cadascun dels exemplars retornats en el llistat de confirmació, també es pot modificar la data de devolució d'un exemplar concret.

4. Per a tancar la pantalla clicarem Salir


2. Casos en la devolució

Devolució d'un exemplar amb reserva pendent

Si l'exemplar retornat té una reserva, el sistema mostrarà un missatge d'avís on s'indicarà el destí i l'usuari sol·licitant. Alma enviarà un email a l'usuari avisant-li de la disponibilitat de l'exemplar.

Exemplar d'un altre centre retornat en el nostre taulell


Exemplar amb reserva per a recollir en un altre centre

En retornar-ho, l'exemplar passa a estat en Tránsit. Quan arribe a la biblioteca de destí s'escanejarà i s'incorporarà a la prestatgeria de reserves, arribant-li un avís de recollida a l'usuari.

3. Possibles incidències en la devolució

 • Afirma retornat

Dins de la fitxa de usuari, en la pestanya de Préstamos, a l'esquerra de l'exemplar corresponent seleccionem des del menú de punts suspensius l'opció "Declarar como devuelto":


El sistema obrirà una finestra en la qual afegirem una nota aclaridora.


ALMA canviarà l'estat de l'exemplar a Reclamado devuelto i ens donarà una nova opció al clicar en la icona dels tres punts suspensius, Ejemplar encontrado, perquè puguem usar-la si el document apareix:


 • Document perdut per un usuari (Veure el procediment a l'apartat ( Procediments Alma > Procedimiento ejemplares Perdido_Pagado)

  A diferència de extraviat, s'utilitza quan el llibre està prestat per lo qual aquesta acció s'ha de fer des de la fitxa de activitats de serveis a l'usuari. 

Si un usuari declara que ha perdut un llibre prestat, el farem constar des del menú dels tres punts a l'esquerra de l'exemplar. Seleccionarem l'opció "Perdido"

D'aquesta manera el préstec segueix unit a l'usuari i li bloquejarà tots els prestecs mentre no aparega el llibre o el repose una vegada passat el termini de préstec.


IMPORTANT: És interessant marcar el llibre com perdut perquè en Trobes, encara que permet fer reserves, l'usuari pot veure que està perdut. Per a marcar como trobat tornem a la fitxa de l´usuari i seleccionem en la icona dels tres punts suspensius l´opció Ejemplar encontrado o simplement escanejem o retornem l´exemplar.


viernes junio 12, 2020
miércoles noviembre 3, 2021

 • No labels