Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

La Cartoteca en xifres:

Any 2021

ItemQuantitat

Mapes i plànols

22.713

Atles

444

Fotografies aèries. Fotogrames

17.378

Fotografies

226

Llibres

2.246

Cartells37

Sessions de formació

21

Préstec

260

Recerques assistides

112

Entrades a la cartoteca

1.271

Classes impartides pel PDI a la Cartoteca

20


Any 2020

ItemQuantitat

Mapes i plànols

22.552

Atles

416

Fotografies aèries. Fotogrames

17.378

Fotografies

226

Llibres

2.103

Sessions de formació

12

Préstec

313

Recerques assistides

132

Entrades a la cartoteca

1.885

Classes impartides pel PDI a la Cartoteca

5


Any 2019

Item

Quantitat

Mapes i plànols

22.455

Atles

409

Fotografia aèria. Fotogrames

17.378

Fotografies

226

Llibres

2.012

Cursos de formació

18

Préstec

418

Recerques assistides

244

Entrades a la cartoteca

4.160

Classes impartides pel PDI a la Cartoteca

28

Any 2018

Item

Quantitat

Mapes i plànols

22.294

Atles

395

Fotografia aèria. Fotogrames

17.210

Fotografies

492

Llibres

1.704

Cursos de formació

24

Préstec

414

Recerques assistides

186

Entrades a la cartoteca

3.377

Any 2017

Item

Quantitat

Mapes i plànols

22.169

Atles

389

Fotografia aèria. Fotogrames

17.090

Fotografies

492

Llibres

1.644

Cursos de formació

30

Préstec

595

Recerques assistides

142

Entrades a la cartoteca

3.050

Any 2016

Item

Quantitat

Mapes i plànols

22.156

Atles

380

Fotografia aèria. Fotogrames

16.742

Fotografies

492

Llibres

1.532

Cursos de formació

42

Préstec

600

Recerques assistides

102

Entrades a la cartoteca

2.279

Any 2015

Item

Quantitat

Mapes i plànols

21.622

Atles

345

Fotografia aèria. Fotogrames

16.528

Fotografies

492

Llibres

1.474

Cursos de formació

32

Préstec

781

Recerques assistides

72

Entrades a la cartoteca

2.124

Any 2014

Item

Quantitat

Mapes i plànols

21.278

Atles

337

Fotografia aèria. Fotogrames

16.528

Fotografies

492

Llibres

1.403

Cursos de formació

21

Préstec

318

Recerques assistides

120

Entrades a la cartoteca

1.743

Any 2013

Item

Quantitat

Mapes i plànols

19.459

Atles

332

Fotografia aèria. Fotogrames

16.528

Fotografies

492

Llibres

1.328

Cursos de formació

17

Préstec

544

Recerques assistides

71

Entrades a la cartoteca

1.493

Any 2012

Item

Quantitat

Mapes i plànols

19.722

Atles

293

Fotografia aèria. Fotogrames

15.900

Fotografies

492

Llibres

1.258

Cursos de formació

9

Préstec

915

Recerques assistides

40

Entrades a la cartoteca

1.055

  • No labels