Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

En ALMA tenim 3 elements que formen part de la BR:

 1. Cita: són les referències bibliogràfiques
 2. Cursos: són els grups d’assignatures
 3. Llista de lectura: llistat de referències que integra els dos elements anteriors (1 i 2)


Exemple d’un registre de CURS en ALMA:

Els elements que formen part d'un registre de CURS són:

Pestanya “Información del curso”:

 • Código: codi de l’assignatura (és el mateix que en Millennium). Està format per una combinació de 5 dígits (p. ex. 35797) + 1 o 2 lletres, o inclus número i lletra). Els 5 primers dígits corresponen al codi de l'assignatura, mentre que el sufix (lletra o número i lletra) reflexa el curs/grup. Un sufix de número i mateixa lletra es un curs/grup desdoblat.
 • Nombre: nom de l’assignatura i el codi
 • Departamento de procesamiento: biblioteca a la que està assignat el curs. Cada biblioteca té un departament que agrupa els seus cursos.
 • Estado: activo/inactivo. S’activa amb la data d’inici i es desactiva amb la de finalització. Les dades dels cursos inactius no es publiquen en Primo
 • Fecha de inicio y fecha de finalización
 • Departamento académico: grau al que pertany l’assignatura. S'ha de seleccionar del llistat predefinit

Pestanya “Instructores”: noms dels professors del curs

Pestanya “Notas”:  informació migrada de Millennium

Pestanya “Campus”: no s’utilitza

El que pretenem és:

 • Tindre una única llista per assignatura
 • Que tots els grups (cursos) de la mateixa assignatura tinguen vinculada la mateixa llista
 • Carregar els cursos automàticament cada any
 • Tindre tots els professors vinculats als cursos


La llista única per assignatura, també anomenada Llista Mestra, serà l'única que s'actualitzarà.

Enguany serà una mica més de feina, però els cursos vinents, només s'haurà d'actualitzar aquesta llista per a tots els cursos vinculats amb ella.

COM HO FEM?

Per cada assignatura, la llista del grup A (o el primer que hi haja) es converteix en mestra, de manera que aquesta llista siga comuna per a tots els grups de la mateixa assignatura:

 • Té per codi el codi de l'assignatura (els 5 primers dígits del curs sense lletra) + "-LR" (llista de referències)
 • Es deixa com a nom el títol de l'assignatura i el codi. És preferible deixar només el codi numèric (els 5 dígits sense lletra), ja que el codi numèric fa referència a l'assignatura, mentre que les lletres s'associen als diferents grups.
 • En la resta de grups s'esborra la llista de lectura
 • S'assignen els altres grups a la llista mestra
 • Cada any amb un procés massiu a finals de juliol, les llistes passen d'estat “Completo” a “En proceso” per actualitzar-les
 • Tal com es van revisant, es passen a “Complet” i sabem quantes queden

Nota

Enguany no ho hem fet perquè encara estàvem elaborant el procediment. Aleshores trobareu en les llistes de lectura que l’estat és “COMPLETO”. L’any vinent quan es carreguen els nous cursos en juliol, l’estat serà “EN PROCESO” i quan les hageu revisat ho posareu en “COMPLETO”


Per a convertir una llista en mestra seguirem els següents pasos:

 • Seleccionem amb les facetes el Departament de processament (biblioteca) que pertoca:

 • Triem la B. de Ciències

Hi ha cursos que en les càrregues no s'han assignat a cap biblioteca. Apareixen en ALMA, en la faceta "Departamento de procesamiento" > "Sense unitat assignada". Haureu de comprovar els cursos que estàn ací i assignar-los a la vostra biblioteca de forma manual.

 • I agafem un dels codis per cercar tots els cursos amb la mateixa numeració:

 • Comprovem les llistes de lectures accedint des del menú dels tres punts de cada curs a "Lista de lecturas" (imatge superior). Després anem a buscar les llistes pel codi corresponent.
 • Seleccionem la 1ª, en aquest cas, l’acabada en A, i anem a “TRABAJAR EN”, per poder modificar les dades:

Exemple d’un registre de llista de lectura en ALMA:

       

Els elements que formen part d’una llista de lectura són:

 • Código: codi de la llista. Es correspon amb el codi del curs. Les llistes mestres finalitzen amb -LR
 • Nombre: nom de la llista. Equival al nom del curs i el codi. És preferible deixar només el codi numèric (els 5 dígits sense lletra), ja que el codi numèric fa referència a l'assignatura, mentre que les lletres s'associen als diferents grups.
 • Status: estat de la llista. Pot ser “En proceso”, "Lista para procesamiento" o “Completo”

Pestanya “Citas”: llistat de referències bibliogràfiques

Pestanya “Cursos”: llistat dels cursos que tenen associada la llista de lectura

 • Canviem el codi pel de la Llista Mestra afegint darrere del codi les lletres -LR (llista de referències) i després de comprovar les referències, podem eliminar o afegir referències, si cal, i quan hem acabat, canviem l’estat a “Completo” i guardem.

 • Després eliminem la resta de llistes. Per a eliminar-les podem fer-ho de dues maneres: seleccionant primer les llistes que volem esborrar i després des del botó "Gestionar seleccionados" > "Borrar", o bé, podem esborrar-les una a una des del menú dels tres punts i l'opció "Borrar". Sempre apareixerà després un missatge de confirmació com el que podeu veure en aquestes captures de pantalla:

Missatge de confirmació:                                                                 

 • Afegim la resta de cursos a la llista mestra (des de la pestanya cursos de la llista de lectura: "Curso asociado" > "Seleccionar curso" > introduïm el codi del curs):

 • Una vegada associats tots els cursos GUARDEM:

Ara comprovem que tots els mateixos cursos estàn vinculats a la llista mestra:

 • Busquem els cursos:

 • I entrem en cadascún d'ells per comprovar que, efectivament, tenen la mateixa llista associada:

Si tot està correcte, passem a actualitzar la següent llista.


Ací teniu l'enllaç al video que va fer Dídac Margaix amb exemples pràctics (exemples des de 15:19 mn)


 

Com crear una llista de lectura nova

Quan els cursos en els que estem treballant no tinguen associada cap llista de lectura, haurem de crear una nova.

 • Per a fer això obrirem l'opció "Lista de lectura" del menú dels tres punts del registre de curs:

 • Veiem que no hi ha cap llista associada i que apareix l'opció d'afegir una amb el botó "Añadir lista de lectura":

 • Omplirem les dades sol·licitades al formulari i tancarem amb el botó "Añadir y cerrar":
  • Código: codi de l'assignatura (sense la lletra) amb la terminació -LR. Exemple: 35796-LR
  • Nombre: nom de l’assignatura i el codi, també sense lletra final. Exemple: DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE L'EMPRESA - 35796
  • Status: "Lista para procesamiento". Quan estiga revisada tota la llista es canviarà a "Completo"
  • Fecha de devolución: data de finalització del curs

 • No labels