Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Si volem afegir referències noves a una Llista de lectura, ens haurem de posicionar a la pestanya "Citas" de la llista que estem editant. Triarem el botó "Añadir cita" i seleccionarem l'opció "Añadir citas del repositorio":

D'aquesta manera s'obrirà una pantalla en blanc on farem una cerca del títol que volem afegir. Una vegada tingam els resultats, haurem de seleccionar el registre nou que anem a incloure en la llista de lectura i li donarem al botó "Seleccionar":

                                     

Una vegada tenim la cita en el llistat apareix amb un estat predefinit que és "Estado de la solicitud" > "En preparación". Haurem de  canviar l'estat a "Completo" amb el botó "Cambiar a completo":

                                                          


Les opcions "Añadir citas que no son del repositorio" i "Añadir breve" de moment NO les gastarem. Serveixen per a afegir referències bibliogràfiques de recursos externs, és a dir, recursos que no estan inclosos en Alma. D'aquesta manera les referències quedarien associades a la llista de lectura en Alma però no es veurien en Trobes.

  • No labels