Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

6.1 Rebre un número endarrerit

Per rebre un número endarrerit d'una revista, tant oberta com tancada, el procediment és el mateix que per rebre exemplars sense POL: modificarem l'etiqueta textual 866 per tal d'incloure el número que ha arribat tard.

Des de l'editor de metadades obrim l'existència que hem de modificar:

Hem d'insertar el número que ha arribat tard al resum d'existències, editant la 866 i sempre en l'ordre que el correspon cronològicament, per tal que la visualització siga correcta a PRIMO.  Per exemple, en aquest cas, anem a rebre el número 174, també de 2006, i per a fer-ho, hem d'afegir un rang de 866 anterior al primer que hi ha. Col·locant el cursor al camp anterior, anem a Editar-Añadir campo:

Se'ns genera aquest nou camp buit, on col·locarem el nombre d'etiqueta 866 i els indicadors (3 1), i el nou rang amb el número que volem incloure:


               

Guardem i comprovem que l'existència s'ha actualitzat amb el nou número a PRIMO:


6.2 Anular la recepció d'un exemplar

El procediment per anular la recepció d'un exemplar que hem rebut per error és el mateix que per a esborrar un exemplar (punt 5.2 del Manual): des de la llista d'exemplars, anem a l'exemplar rebut que volem anular. 

El seleccionem i des del tres puntets del menú, triem l'opció Borrar:

El sistema ens demana una confirmació de l'acció que anem a fer:

Confirmem l'anulació i comprovem que l'exemplar de maig efectivament ha estat esborrat:

I ha desaparegut també de la vista a PRIMO:

Recordeu que l'opció d'esborrar no està inclosa en tots els rols de Seriades, i que el seu ús depén dels permisos assignats.


  • No labels