Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

5. 1. Títols o encapçalaments

A l'esquerra del menú d'edició es troba un desplegable amb les diferents opcions de format (paràgraf, títol 1, títol 2, etc.). 

Títol 1.  L'utilitza l'editor de Confluence per defecte per al títol de la pàgina. Cal utilitzar-lo per als títols generals.

Títol 2. Utilitzar-lo per a  subtítols principals (nivell 2).

Títol 3. Utilitzar-lo per a subapartats d'un títol (nivell 3).

Els títols es faran amb el color d'edició que apareix per defecte i es remarcaran amb negreta. No utilitzar cursiva.

5.2. Instruccions o numeracions generals introduïdes per dos punts

  • Evitar les instruccions construïdes per diferents oracions.
  • Començar els subapartats amb un element de la mateixa categoria: verb conjugat, infinitiu, nom o frase completa.
  • Posar punt al final de cada apartat si es componen per oracions amb verb.
  • No posar punt al final de cada apartat, si són apartats sense verb.

5. 3. Instruccions per a explicar menús i funcions d'ALMA

  • Utilitzar el doble cursor per a indicar passar per un menú i posar en negreta tota la secuència: Adquisiciones >> Facturas >> Revisión
  • Utilitzar negreta per a identificar opcions de menú, botons i noms de camps (per exemple, tipos de procesos )
  • Si es fa referència a la mateixa opció o botó en oracions pròximes, posar sols en negreta la primera volta que s'anomena o es pot perdre la intenció d'èmfasi.
  • Utilitzar cursiva  par a identificar allò que s'ha d'escriure o l'opció que s'ha de triar en un camp o estat.
  • Usar la mateixa majúscula que el botó / element de menú / nom de camp/ estat en Alma.

5.4. Còpia de text 

S'aconsella no enganxar el text des d'un document Word. L'opció adequada és copiar-lo primer en un editor de text pla i després posar-lo en Confluence.  • No labels