Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Introducció

La cerca en Alma està disponible des del quadre de cerca permanent ubicat en la part superior de cada pàgina. 

Ofereix els següents mètodes de cerca:

 • Búsqueda simple: utilitza només un camp de cerca 
 • Búsqueda avanzada: podem perfeccionar la nostra cerca afegint criteris i condicions de cerca en més d'un camp. La cerca avançada no està disponible per a cites, usuaris, sol·licituds, fons, proveeïdors ni factures.

A través de la caixa de cerca permanent podem buscar en les entitats d'Alma: registres bibliogràfics i encapçalaments d'autoritat, existències i registres d'exemplars de la col·lecció física, registres de col·leccions i portafolios de la col·lecció electrònica i digital, fons d'adquisicions, proveïdors, llicències, línies d'ordre de compra i factures, usuaris, préstecs i sol·licituds d'usuari.

Segons la entitat que seleccionem en el primer desplegable (títols físics, electrònics o digitals, adquisicions o usuaris) els criteris de cerca del segon menú poden canviar: paraules clau, ISBN, ISSN, codis de barres, signatures, cognoms, etc.

També podem guardar les consultes i reutilitzar-les en qualsevol moment (és el que s'anomena en Alma "conjuntos lógicos"). 

5.1. Cerca simple

Les opcions disponibles en el menú desplegable de Cerca Simple depenen del rol d'usuari que tinguem assignat i de la ubicació en la que estem:

 • Qualsevol pot buscar registres bibliogràfics.
 • El personal d'adquisicions pot buscar ordres i proveïdors.
 • Els catalogadors poden buscar registres d'autoritat, etc.

En els taulells s'utilitzaran principalment els següents tipus de cerca:

 • Buscar documents
  • títols físics: Buscar en la col·lecció física de la biblioteca
  • exemplars físics: mostra la informació dels exemplars en fitxes separades
 • Buscar usuaris: localitza als usuaris i des de la seua fitxa podem editar, esborrar o afegir nou usuari (veure guia “Gestió d'usuaris”).
 • Buscar sol·licituds: es pot accedir per l'identificador de la sol·licitud, pel codi de barres, el títol del llibre o el nom o cognoms del sol·licitant.

La primera entitat que es pot buscar usant la Caixa de cerca permanent és Tots els títols. Busca registres bibliogràfics en la col·lecció per paraula clau. 

Fer una cerca senzilla

 1. Selecciona l'entitat del primer desplegable
 2. Seleccona un criteri en el segon desplegable o selecciona Palabras claves o Todos (depenent de la secció del primer desplegable) per a realitzar una cerca general en múltiples camps. Pots seleccionar el nom del camp per defecte i introduïr part o tot el nom d'un camp per a filtrar la llista de camps.
 3. Introdueix un terme de cerca
 4. Fes clic sobre la lupa o prem Intro en el teclat per a mostrar la pantalla de resultats.

Algunes consideracions per a tindre en compte:

 • Els articles (el, un, un/a) en la cerca s'ignoren.
 • El caràcter comodí asterisc ( * ) pot usar-se en la seua seqüència de cerca si l'asterisc se situa al final de la seqüència de cerca.
 • Pots introduir la cerca d'una frase exacta en tancar la frase de cerca amb cometes dobles.

Reutilitzar una cerca anterior

Quan despleguem la llista de criteris per entitat, podem veure els últims criteris utilitzats:

Podem tornar a executar una cerca senzilla o avançada anterior, seleccionant el quadre de text i una de cerques anteriors que apareixen en la llista.

 • Si hem seleccionat "todos los títulos" com a tipus de cerca, veurem totes les cerques recents
 • Si hem seleccionat altra entitat, només apareixen les cerques recents del tipus seleccionat. 

5.1.1. Cercar documents: Todos los títulos 

A través de l'opció "Todos los títulos" recuperamos títulos físicos, títulos electrónicos y registros bibliográficos sin existencias ni portfolios (precatalogaciones).


Resultats de la cerca

Es mostren en la part principal de la pantalla:

 • Cada resultat conté camps bibliogràfics seleccionats, com a autor, títol, editor, matèria, etc.
 • Ofereix una previsualització sobre les existències associades al registre en qualsevol format i sobre la seua disponibilitat.

Accions amb els resultats de la cerca

A la part dreta de la pantalla, junt als filtres, hi ha tres botons (dependrà del rol de l'usuari).

 • Expandir: per a veure el registre complet
 • Exportar llista: vista actual o tots els camps (pot ser massa). Exporta les dades a un fitxer Excel.
 • La icona de l'engranatge, que serveix per a configurar la vista (els camps que volem mostrar).


Ordenar els resultats

Podem ordenar els resultats usant el filtre “Ordenar per” situat en la part superior de la pàgina. En aquest exemple hem ordenat per Data de publicació descendent, i l'ordre secundari per Creador – Ascendent.


Filtres de facetes

Els filtres de facetes situats en el costat esquerra de la pàgina permeten filtrar els resultats de cerca en Alma per Tipus de material, Tipus de recurs, Idioma o Any de Publicació.

Accions sobre el registre

En fer clic amb el botó dret sobre l'exemplar de la llista veurem les accions que podem realitzar, que seran les unes o les altres segons el rol i l'entitat sobre la qual es va realitzar la cerca: editar els registres bibliogràfics, veure les existències o exemplars o veure una llista de portafolios per a registres electrònics, entre altres.

En les imatges, es pot veure les opcions d'accions sobre el registre que apareixen amb rols diferents. Aquestes són les opcions d'un rol amb més permisos (per exemple, pot editar).


Les mateixes funcions les veiem en clicar en la llista d'accions de fila (tres punts ··· ) sobre l'extrem dret de la fila del títol/autor.

Els resultats, a més, permeten veure el format de cada exemplar i si el registre està actiu, tal com ho indica el punt verd que apareix al costat del format, en el nostre exemple “Físic”.

Veure exemplars i existències disponibles

En la vista de resultats podem veure també els exemplars que hi ha disponibles d'un títol concret. En l'exemple pots veure que del títol Antologia poètica de Mario Benedetti tenim:

 • 7 exemplars en format físic (existències). En la previsualització només veurem 5 de 7 existències. Per a veure'ls tots premerem en la part inferior del registre sobre Tots els registres d'existències”.
 • 3 de 7 exemplars estan disponibles (marcats amb un punt verd els disponibles; amb punt gris els no disponibles).


En prémer sobre “Tots els registres d'existències” veiem en quines biblioteques està el llibre.


Per a tornar a la pantalla anterior, utilitza en botó Volver de la part superior dreta o a la fletxa arrere de la part superior esquerra.

Si el que volem veure són els exemplars, premerem sobre Exemplars:


Per a veure informació sobre un exemplar en concret (com la política de préstec, per exemple), premerem sobre el codi de barres de la pantalla Llista d'exemplars.


Guardar els resultats de la cerca

Pots guardar els resultats de la seua cerca en clicar en el botó Guardar consulta en l'extrem superior dret de la pantalla. En fer això, es crea un conjunt de registres en els quals pot executar un treball per lots.

En la primera imatge veiem el botó de guardar consulta:

Ací ja hem guardat el “conjunt”, de manera privada (Gestionar conjunts > Els meus conjunts). La resta d'atributs són els que apareixen per defecte.

Els conjunts poden ser de tipus lògic, que vol dir que guarda l'estratègia de cerca, o de tipus detallat, que guarda els resultats de la cerca en el moment que l'has executat.

Resultats de la cerca en la Zona de la Comunitat

En la pantalla de resultats hi ha dues pestanyes: Institució, i Comunitat.

 • La zona de la institució conté els resultats de la nostra col·lecció.
 • La zona de la comunitat conté informació i recursos que es gestionen fora de la institució, però als quals tenim accés.

La cerca que fem en la pestanya Institució (per defecte) es pot repetir en la zona de la Comunitat només prement sobre la pestanya.

5.1.2. Cercar títols físics

Permet fer una cerca en la col·lecció física de la biblioteca. En la pantalla de resultats veurem les existències o els holdings (localitzacions) i el total d'exemplars o ítems de cada existència i quans hi ha disponibles. El funcionament de la cerca és igual que en la cerca per tots els títols.

Els resultats els mostra de manera breu. Premerem Expandir tot per a veure les existències:

5.1.3. Cercar existències físiques

Permet fer una cerca per existències físiques (holdings) de la col·lecció de les biblioteques. És una nova funcionalitat que hi ha en Alma en producció des de novembre de 2021. Podeu veure un video explicatiu al següent enllaç: https://www.loom.com/share/ee45a20f3c74487d808bdf09ecdcab81

5.1.4. Cercar exemplars físics

Si realitzem una cerca per exemplar, apareixeran els exemplars de manera individual. Seleccionem l'entitat Exemplars físics del menú de cerca, i del submenú podem seleccionar cerca per paraules clau o cerca per codi de barres, entre altres camps. 

En l'exemple s'ha fet una cerca d'exemplars físics per paraula clau, utilitzant els termes arbres Mario Benedetti.

Des de l'exemplar físic podem realitzar accions com editar exemplar, sol·licitar, o posar una ordre de treball sobre ell.

5.1.5. Cercar usuaris

Localitza els usuaris que compleixen amb els criteris de cerca: cognoms, identificador, nom, etc. Si introduïm un o dos cognoms, mostrarà tant els que apareixen en primer lloc com els segons. Les coincidències apareixen marcades en groc. 

Si volem veure la informació ràpida de l'usuari, clicarem sobre la tarjeta que hi ha al costat del nom. Per veure la fitxa completa, fem clic damunt del nom.

Trobaràs més informació sobre la gestió d'usuaris a l'apartat Circulació > Gestió d'usuaris del manual.

5.1.6. Cercar sol·licituds

En Alma podem accedir a les sol·licituds a través del ID de sol·licitud, amb la informació del llibre (codi de barres o títol), o el nom o cognom de l'usuari sol·licitant.

Seleccionem del desplegable de la caixa de cerca Sol·licituds > Sol·licitant. Introduïm, per exemple, el cognom.

           

                                        

 El resultat serà totes les sol·licituds associades a l'usuari (per exemple, una reserva sobre un exemplar).

Altres cerques i resultats

La cerca per altres entitats que no siguen títols o exemplars donaran altres resultats. Per a tindre més informació, consulta l'apartat del manual corresponent (disponible pròximament):

 • Adquisicions:
  • Líneas de orden - Buscar líneas de orden de compra
  • Facturas - Buscar facturas
  • Proveedores - Gestionar proveedores
  • Licencias - Gestionar licencias y enmiendas
 • Circulació:
  • Usuarios - Gestionar usuarios
  • Solicitudes - Gestionar solicitudes y órdenes de trabajo

5.2. Cerca avançada

La cerca avançada només està disponible per a les entitats relacionades amb títols (o exemplars) físics, electrònics o digitals, i amb les Comandes (Línies d'ordre o PO Lines), i la llista de lectura. No està disponible per a cercar per usuari, per exemple.

Pots realitzar una cerca avançada clicant en l'enllaç permanent “Avanzada” al costat del botó de cerca.

La cerca avançada comença amb una sola fila que permet seleccionar un camp de cerca. Per a afegir més camps, farem clic en el signe “més".

Es pot incloure més criteris de cerca alternant el botó “I/O”. En el desplegable de cada fila podem seleccionar els criteris de cerca, que dependran de l'índex en el qual es vaja a realitzar.

5.3. Fer una cerca per número de registre de Millennium

En Alma es poden fer cerques per alguns números de registre de Millennium:

 • Es pot cercar per número b de Millennium utilitzant el criteri "Palabras clave" i afegint un asterisc al final del número, tant en la cerca "Todos los títulos" com "Títulos físicos":

 • Es pot cercar per número d'exemplar de Millennium utilitzant la cerca "Ejemplares físicos" i el criteri "Número de inventario". S'ha d'introduir el número i de Millennium:

 • També és possible fer una cerca per número de comanda de Millennium: en el menú de cerca "Líneas de orden" introduir el número o de Millennium:
 • No labels