Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Introducció

En aquest manual  tractem la gestió de les revistes en paper que ens arriben per subscripció, donatiu o intercanvi, així com els processos associats a les revistes tancades.

Les revistes en paper de subscripció es gestionen en ALMA com qualsevol altre tipus de material imprès. El procés requereix:

  • La creació d'una ordre de compra: la informació relativa a l'estat de la subscripció i al proveïdor, determina les possibilitats de recepció d'exemplars nous.
  • Creació d'un patró de predicció: ens indicarà la periodicitat de la revista i servirà per controlar la previsió de recepció d'exemplars nous i la reclamació d'aquells que no han arribat.
  • Creació d'exemplars nous d'acord amb la predicció del patró, sobre els quals es podran executar les diferents accions associades a la recepció: rebre, reclamar, esborrar, etc.


El registre de les publicacions seriades en paper 

El registre d'una publicació periòdica en paper el conformen el registre bibliogràfic, les existències holdings i els exemplars.

En cercar una revista en Alma ens trobarem amb aquesta informació bàsica: títol, tipus de recurs (revista física), ISSN, identificador del registre (ID MMS), les existències, la signatura i els exemplars.

També serà des d'aquesta vista on apareixerà l'opció per mostrar el registre en Trobes+ mitjançant "Mostrar en descobriment".

En editar el registre (Editor MD) podrem accedir als camps necessaris per completar la informació del registre bibliogràfic, de les existències i dels exemplars.

Per navegar entre bibliogràfic, existències i exemplars, podem fer servir la Barra d'eines de l'Editor de Metadades (punt 1.3.4 del Manual ALMA de Catalogació)

El registre bibliogràfic està estructurat en camps amb format MARC 21 i els més comuns són:  022 (ISSN), 245 (títol), 260 (dades de publicació), 310 (periodicitat actual de la publicació), 650 (entrada secundària de matèria -terme temàtic) o 710 (entrada secundària - nom d'entitat).

El registre d’existències recull tota la informació sobre localització: en quines biblioteques tenim la publicació, la ubicació dins de la biblioteca i la signatura topogràfica (a Millenium estava a la (j) però amb la migració definitiva de juliol passarà a Parte de la clasificación (h). Aquesta informació anirà consignada al camp 852.

Alma introdueix un tercer element per completar les parts d'un registre de publicació periòdica: es tracta de l'exemplar i fa referència als exemplars físics en paper.

A la imatge es poden veure els camps que conformen les informacions dels exemplars.

Aquests i les existències constitueixen en Alma l'inventari físic.

A l'hora d'encetar el treball, sempre hem de partir d'un registre bibliogràfic que pot estar creat, importat d'altre catàleg o que crearem des de zero. 

V. Manual de Catalogació. Creació de registres bibliogràfics

El pas següent serà la creació de la PO/POL.


  • No labels