Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Suport d'ajuda TIC a la matrícula UV
Informació d'ajuda al procés de matrícula en usar les  
aplicacions de matrícula de la Universitat de València

Biblioteques i Documentació
La Bibliotec@ respon
La Bibliotec@ Respon és el servei de referència per atendre, orientar i resoldre els dubtes sobre serveis, recursos i activitats de les biblioteques.

EL SIUV Respon
El SIUV Respon, en la base de coneixement d'ajudes documentades de suport TIC, en relació als serveis prestats pel SIUV a la comunitat universitària.

   • No labels